Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Hỏa thủy vị tế

64.Hỏa thủy vị tế

Ðại cương:

Tên quẻ: Vị Tế là Thất (Mất thăng bằng, chưa thành đạt, nhưng chớ bi quan, có hy vọng).

Thuộc tháng 7

Lời tượng

Hỏa tại thủy thượng: Vị Tế. Quân tử dĩ thậu biện vật cư phương

Lược nghĩa

Lửa ở trên nước là quẻ Vị Tế (chưa thành đạt). Người quân tử lấy đấy mà cẩn thận phân biệt mọi vật để đặt vào cho đúng phương (đúng chỗ).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ

Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ

Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Cưỡi rồng phòng thất lạc

Đuôi ướt cứ loanh quanh

Nếu được cao nhân giúp

Còn gì sợ với khinh

Hào 1:

Nhu kỳ vĩ, lận Ý HÀO: Vô tài đức lại không gặp thời, nên an Phận, không vinh nhục gì.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Dù có tài kinh tế cũng không gặp thời, nên an Phận, không vinh nhục gì.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thân nhỏ, vận yếu, mà vọng động, nên việc có đầu không đuôi, không biết tri túc, khó miễn gian nan.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp hiểm trở không lên được. _Giới sĩ: Ðược chọn, hoặc đỗ cuối bảng. _Người thường: Kinh doanh chẳng được như ý, Cẩn thận sông nước.

Hào 2:

Duệ kỳ luân, trinh cát. Ý HÀO: Nên giữ Phận dưới, đừng vội thân với trên.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trung thuận, cẩn thận, trên mến dưới tin.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là kẻ sĩ cẩn hậu, hòa đồng với mọi người, không ham tài lộc,y thực phong túc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vất vả vì chức vụ nên được tin yêu. _Giới sĩ: Ði lên, cẩn thận khéo mắc lỗi. _Người thường: Cứ an thường thì toại ý, nếu vọng động sẽ khốn.

Hào 3:

Vị tế, chinh hung, lợi thiệp đại xuyên. Ý HÀO: Tài không đủ làm, phải dựa người thì nên việc,

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài vụng, một mình không đủ làm, phải dựa vào người để múa may cổ võ mới hay được.

MỆNH - KHÔNG - HỢP Âm hiểm, cùng hoạn nạn thì được chứ không cùng an hưởng, một bước cũng khó tiến.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nhờ người mà nên mỹ mãm. _Giới sĩ: Có lo kẻ bị đùn đẩy. Buôn bán phải hạn. _Người thường: Thích tiến, chỉ thêm thẹn mặt, sông nước gian nan mới kiếm được lợi, Không nên chèo núi qua đông.

Hào 4:

Trinh cát, hối vong; chấn dụng phạt, Quỉ phương lam niên, hữu thưởng vu đại quốc. Ý HÀO: Có gắng theo chính đạo, thành công gian nan.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biến chất thiện lệch để trở về trung hòa, khoan danh chậm nhưng ân quang cũng lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng đổi lỗi theo thiện, được người thiện đề cử, mưu toại chí hành.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vũ thì đi chinh phạt nơi ngoài, văn thì vị cao tột mực, công lớn vẻ vang. _Giới sĩ: Ðỗ ưu hạng. _Người thường: Hoạch lợi, có quí nhân đề cử.

Hào 5:

Trinh, cát vô hối, quân tử chi quang, hữu phu, cát. Ý HÀO: Bực nguyên thủ được phụ tá thành đức nghiệp mỹ mãn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cầu hiền để giúp việc chính trị, gặp người ủy thác được, sự nghiệp rực rỡ đương thời.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là quang minh chính đại, nghiệp lớn giàu thịnh, phúc đẹp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vinh thăng vượt bậc. _Giới sĩ: Văn chương xán lạn. _người thường: Ðược quang hiển, vàng lụa tích nhiều.

Hào 6:

Hữu phu vu ẩm tửu, vô cữu, nhu kỳ hữu, thủ phu thất thị. Ý HÀO: Thuận mệnh trời để làm hết nhân sự.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài cứu vớt, đổi loạn thành trị, công lập đương thời tiếng để mai sau.

MENH - KHÔNG - HỢP: Túng dục không tiết độ, trái nghĩa, đổ dễ thành khó.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thăng chuyển, giữ chức trông coi tế lễ (hoặc giám sát ngày nay). _Giới sĩ: Tiến thủ, được lựa chọn đứng đầu. _Người thường: Thoát được hiểm. Người già có tiệc mừng yến lão. Số xấu thì chết đuối.

>> Xem thêm quẻ: Hỏa Thủy Vị Tế trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top