Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Hỏa trạch khuể

38.Hỏa trạch khuể

Ðại cương:

Tên Quẻ: Khuê là Vi, Bội (trái ngược nhau, khác nhau).

Thuộc tháng 2.

Lời tượng

Thượng Hỏa hạ Trạch: Khuê. Quân tử dĩ đồng nhi dị.

Lược nghĩa

Trên lửa dưới đầm là quẻ Khuê (trái nhau). Người quân tử lấy đấy mà tuy cùng nhau, nhưng vẫn khác nhau.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp:

Đinh: Tỵ, Mão, Sửu

Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ

Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý

THƠ RẰNG:

Lẻ hồng bay tít dặm ngoài,

Tiệc vui sinh ý ngược đời, xa nhau

Hào 1:

Hối vong, táng mã vật trục, tự phục; Kiến ác nhân, vô cữu. Ý HÀO: Mất ứng viện mà rồi lại được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðức vọng làm cho người tin, ngay thẳng làm cho người hết bạo ngược, nhỏ khó phát triển, lớn lên thành đạt lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Gian nan chẳng gặp dịp may, vãn cảnh mới khó.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược phục chức cũ, hoặc bị giáng thì được phục hồi. _Giới sĩ: Tiến thủ trắc trở. _Người thường: Trước mất sau được, trước giận sau lành. Ðề phòng hao tổn lục súc và lo lắng.

Hào 2:

Ngộ chủ vu hạng, vô cữu. Ý HÀO: Hết lòng vì chủ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Người trung nghĩa, sửa được lỗi trên, đổi được tục dưới.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng hiểu nhân tình, nhiều người giúp mình, ở nơi ngõ hẻm, chẳng quan tâm đến vinh nhục.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp cấp chủ, sẽ được thăng chuyển. _Giới sĩ: Ðược tuyển chọn và tiến lên. _Người thường: Kinh doanh đắc ý.

Hào 3:

Kiến dư duệ, kỳ ngưu xiết, kỳ nhân thiên thả tỵ, vô sơ hữu chung. Ý HÀO: Trước giận nhau, sau mới hợp.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tính người mẫn tiệp, trước bị người ngược đãi, sau hợp được và tính việc gì cũng thành.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hay bị hình thương ở sau ngựa trước xe, tân khổ, về sau mới được an vui.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng kẻ xu nịnh ngăn bước. _Giới sĩ: Bài thi bị bỏ lại, được xét lại. _Người thường: Trước trở sau thành. Số xấu bị xương thịt hình thương.

Hào 4:

Khuê cô, ngộ nguyên phu, lệ vô cữu. Ý HÀO: Ðược gặp bạn, không buồn nỗi cô đơn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài xuất chúng, giao thiệp giỏi, gặp bạn hay, giúp dẹp loạn thành trị, chuyển giận hoá thành hòa. Nữ mạng thành bà lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người tự lập, trước khuê ly, sau tương ngộ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược đồng chí tiến bạt. _Giới sĩ: Ðược cấp trên biết đến. _Người thường: Hôn nhân thành, khỏi nguy đến an, mưu tính trước nghịch sau thuận.

Hào 5:

Hối vong, quyết tông phệ phu, vãng, hà cữu. Ý HÀO: Dễ dàng tri ngộ, cứ tiến đi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vị cao, đức lớn, được người giỏi phụ tá, lập công danh, hưởng phú quí.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ðược nhờ âm công tổ nghiệp hưởng thụ, không khó nhọc gì, ra ngoài cũng gặp tri kỷ, nhưng phòng xương thịt bị cắn đứt.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược đền bù công lao. _Giới sĩ: Ðược lên cao. _Người thường: Thau lợi, hôn nhân thành, có người đề cử, số xấu thì bạn bè oán ghét, xương thịt bị hình thương, quan sự rắc rối.

Hào 6:

Khuê cô, kiến thỉ phụ đồ, tải quỉ nhất xa, tiền trương chi hồ, hậu thoát chi hồ, phỉ khấu hôn cấu, vãng ngộ vũ đắc cát. Ý HÀO: Ðối với người ứng viện, trước ngờ sau hợp.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Quá xét nét đâm ngờ vực, trước gặp khó khăn sau dễ dàng, hoặc sự hôn nhân trùng điệp, hoặc nhà binh lập được công, mưu là phúc trạch vui người, lợi vật.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cô độc, ô trọc, giối trá, thị phi, tán tụ bất thường.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị dèm pha oán trách. _Giới sĩ: Trước u mê, sau làm được. _Người thường: Gặp ô nhục, bị vu oan, trước tổn sau ích.

>> Xem thêm quẻ: Hỏa Trạch Khuê trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top