Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Hoả lôi phệ hạp

21.Hoả lôi phệ hạp

Ðại cương:

Tên quẻ: Phệ hạp là khiết hợp (cắn ngậm lại, ngục hình)

Thuộc tháng 9.

Lời tượng

Lôi điện: phệ hạp. Tiên vương dĩ minh phạt sắc pháp.

Lược nghĩa

Sấm điện là quẻ Phệ Hạp. Đấng tiên vương lấy đấy mà làm sáng tỏ hình phạt, sắp đặt pháp luật.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Canh: Tý, Dần, Thìn

Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ

Lại sanh tháng 2, tháng 8 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Ngục tù phép tắc có minh.

Thì đời mới có tiến trình phong quang.

Hào 1:

Lũ giáo diệt chỉ, vô cữu. Ý hào: Ác nhỏ, biết trừng trị ngay thì đỡ lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trước ở vị thấp sau lên cao, cũng là quí nhân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tầm thường nhu nhược hoặc tật chân.

XEM - TUẾ - VẠN: _Quan chức: bị truất giáng. _Giới sĩ: không gặp may. _Người thường: đề phòng hình phạt, tật bệnh.

Hào 2:

Phệ phu, diệt tỵ, Vô cũu. Ý hào: Trị người khó tránh làm thương tổn người. (Hào 2 có quyền hình phạt)

MỆNH - HỢP - CÁCH: Người lớn làm việc hình phạt lớn, hoặc nhỏ nhất, cũng làm chức có quyền hình phạt người.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Da thịt bị tổn thương, mai danh ẩn tích, nên làm tăng đạo.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hình phạt người dân vô kỷ luật mà cũng bị phiền nhiễu. _Giới sĩ: Không gặp may. _người thường: Nhiều việc buôn tẩu vất vả, điêu nọ tiếng kia, tổn thương da thịt.

Hào 3:

Phệ tích nhục, ngộ độc, tiểu lận vô cữu. Ý hào: Ðức không đủ để trị người, nên có sự bất phục.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài nhỏ, chí cương, công danh nhỏ thôi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hễ động làm là có hối, cơm áo phải lo

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nhỏ lại hay rắc rối. _Giới sĩ: Tài thường còn bị bôi xấu. _Người thường: Việc khó xong, hoặc tai nạn ở tim, bụng, kinh khủng.

Hào 4:

Phệ can trị (1) đắc kim thỉ, lợi gian trinh, cát. Ý hào: Có quyền dùng hình phạt, mà biết khéo dùng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Bậc đại quí nhân, giữ việc lớn, chính trực không sợ gì.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chỉ là trọc phú.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vinh thăng. _Giới sĩ: Ðược tiến cử, thành danh. _Người thường: Buôn bán có lời.

Hào 5:

Phệ can nhục, đắc hoàng kim, trinh lệ, vô cữu. Ý hào: Trị dân phòng kẻ ngoan cố.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Thông minh có tài dẹp loạn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Giầu có lớn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Dùng pháp luật trừ gian. _Giới sĩ: Thành danh. _Người thường: Hoạch lợi, bệnh khỏi, nạn giải.

Hào 6:

Hà giảo diệt nhỉ, hung. Ý hào: Ác lớn, tội nặng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giầu sang nhưng phải lo nhiều

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cường bạo, nguy, tội vạ luôn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị dèm pha, truất dáng. _Giới sĩ: Bị sấu hổ. _Người thường: Kiện tụng. Số xấu: Tai mắt kém, khí huyết hư hoặc tổn vong.

>> Xem thêm quẻ: Hỏa Lôi Phệ Hạp trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top