Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Hỏa sơn lữ

56.Hỏa sơn lữ

Ðại cương:

Tên quẻ: Lữ là khách (khách lữ hành đi xa, không yên trí, lúc nào cũng phải thận trọng).

Thuộc tháng 5.

Lời tượng

Sơn thượng hữu hỏa: Lữ: Quân tử dĩ minh thận, dung hình, nhi bất lưu ngục.

Lược nghĩa

Trên núi có lửa là quẻ Lữ (khách xa). Người quân tử lấy đấy mà sáng suốt (như lửa) thận trọng (như núi) trong việc dùng hình luật, mà chẳng để giam lâu trì trệ trong ngục.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Bính: Thìn, Ngọ, Thân

Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ.

Lại sanh tháng 5 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Chưa về, chưa thấy dê hầu (Mùi Thân)

Quý nhân đội đấu trên đầu sáng choang

Hào 1:

Lữ tỏa tỏa,tư kỳ sở thủ tai. Ý HÀO: Xử sự với tư cách người khách nhỏ nhặt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài khác người mà chỉ làm được nhỏ thôi, việc bị ngăn trở, công nhỏ mọn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sống với bên dưới, nhỏ nhặt quen nếu gặp dịp, kiêu ngay, lỡ bị vận bĩ thì tai họa khó lường.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tài đức chỉ dùng để than vãn cho nhiều. _Giới sĩ: Thấp kém, ô trọc, quê vụng. _Người thường: Chỉ bị tai họa ở một khía cạnh nhỏ hẹp.

Hào 2:

Lữ tức thứ, hoài kỳ tư, đắc đồng bộc, trinh. Ý HÀO: Lữ khách được an lành.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Văn làm đẹp nước, tài cứu được đời, trên ban vinh hiển, dưới dân mến phục, đức nghiệp cao, lâu bền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Không làm quan chức cũng có tư tài phong túc, nhà cửa hoa lệ, đồng bộc xúm xít, phúc dày.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Hiển đạt, thành danh. _Người thường: Tu đạo giỏi, người theo đông vui.

Hào 3:

Lữ phần kỳ thứ, táng kỳ đồng bộc, trinh lệ. Ý HÀO: Lữ khách chẳng gần thân tình nếu xấu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cũng phong trần, quí mà không có ngôi, cao mà chẳng có dân, thêm thù oán.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Rời tổ, đi xa lập nghiệp, động làm gì là có hối hận.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thôi việc. _Giới sĩ: Mất tiếng. _Người thường: Cháy nhà, người bị tai ách.

Hào 4:

Lữ vu xử, đắc kỳ tư phủ, ngã tâm bất khoái. Ý HÀO: Ðược quán trọ tử tế, để lo truyện thiên hạ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức đủ để dùng vào việc đời hoặc để cung chức võ bị, lập công ở phương ngoài, hoạt động nhiều gặp khó nhưng rồi hóa dễ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Phần nhiều buôn bán xa nhà hoạch lợi, bôn ba hiểm trở, lòng chẳng được yên ổn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Trọng nhậm bên ngoài, chinh chiến có công. _Giới sĩ: Khó tiến. _Buôn bán: Ðược lợi, người thường lập nghiệp được ở bên ngoài. Nhưng không được trọn vẹn hạnh phúc.

Hào 5:

Xã trĩ, nhất thỉ vong, chung dĩ dự mệnh. Ý HÀO: Mất ít mà được nhiều.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Công danh phát đạt từ lúc thanh niên, tiếng tăm lừng khắp, phúc lộc dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng nổi tiếng văn chương, đức nghiệp, là thiện sĩ chốn hương thôn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược tiến cử vào chức vụ thanh danh. _Giới sĩ: Thành danh. _Người thường: Gần bậc tôn trưởng. Người già được kẻ tạ ơn. Phu nhân được bằng khoán hay được giấy tờ tốt đẹp. Số xấu thì không nói tốt được.

Hào 6:

Diểu phần kỳ sào, lữ nhân, tiến tiêu, hậu hào đào, táng ngưu vu dị, hung. Ý HÀO: Lữ khách ở nơi cao quá nên mắc họa.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cậy tài trên đỉnh cao, kiêu nhũng sau mắc họa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cứ lang thang bôn tẩu, nhà bỏ thân tàn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Khó giữ được địa vị. _Giới sĩ: Có triệu chứng bay cao.(1). _Người thường: Ðương tốt thì bị hao tổn, hoặc nên dời chỗ ở và tu tạo thì tránh được tai họa, hoặc bị đau mắt, tai ách lửa điện, đại khái cái vinh là mầm của tai họa.

>> Xem thêm quẻ: Hỏa Sơn Lữ trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top