Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thiên phong cấu

44.Thiên phong cấu

Ðại cương:

Tên quẻ: Cấu là Ngộ (ngẫu nhiên gặp gỡ)

Thuộc tháng 5.

Lời tượng

Thiên Hạ Hữu Phong: Cấu. Hậu dĩ thí mệnh cáo tứ phương

Lược nghĩa

Dưới trời có gió là quẻ Cấu (chỗ nào cũng găp. Nhà vua (nguyên thủ) lấy đấy mà thi hành mệnh lệnh cho thông cáo đi bốn phương.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp:

Tân: Sửu, Hợi, Dậu

Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 5 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Gái bé đương đông chẳng đủ lo,

Chiếc thuyền lui tới sóng dềnh to,

Từ đầu ngựa chạy không mang lỗi,

Sợ lệnh truyền sau chửa khắp cho

Hào 1:

Hệ vu kím nị, trinh cát; hữu du vãng, kiến hung; luy thỉ phu trịch trục. Ý HÀO: Răn tiểu nhân nên tự thủ.

MỆNH HỢP CÁCH: Học cổ, hành đạo, tuy không lập được sự nghiệp, nhưng cũng khôn khéo tu thân bảo gia.

MỆNH KHÔNG HỢP: Tài nhỏ, sức ngắn, làm liều, gánh họa.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức và Giới sĩ: Bị biếm phạt, khó tiến. Người thường: Gặp quý nhân, tín hữu, hoặc được vàng lụa. Ðàn bà sanh nở. Số xấu thì phòng tật, tụng lo phiền. Ðàn bà không thanh khiết.

Hào 2:

Bao hữu ngư, vô cữu; bất lợi tân. Ý HÀO: Quân tử gặp tiểu nhân, giữ cho nó làm điều chính.

MỆNH HỢ�P CÁCH: Có tài lớn, lượng rộng, dung vật, thương dân.

MỆNH KHÔNG HỢP: Bỉ lận không thích tân bằng, ích mình hại người cố chấp.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: được thăng trật, được hưởng cá vàng cá bạc (?). Giới sĩ: Chẳng có mống gia nhân nào. Người thường: Ðược nhiều vàng lụa, thủy lợi hoặc nô tỳ, phụ nhân có nghén..

Hào 3:

Ðồn vô phu, kỳ hành từ thư lệ, vô đại cữu. Ý HÀO: Cương mà không gặp ai, cũng nguy.

MỆNH HỢP CÁCH: Cầu công danh thì không đủ tài, nhưng làm cho vinh hoa thì thừa sức, hoặc được nhờ tổ nghiệp, giử điền sản.

MỆNH KHÔNG HỢP: Cô lập, gian truân, hoặc đau lưng, đau cẳng, phúc nhỏ.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Nên lùi bước, bị biếm phạt. Giới sĩ: Tiến thủ được, đỗ bét cao học. Người thường: Bị tai ách hoặc bị đòn.

Hào 4:

Bao vô ngư, khởi hung. Ý HÀO: Mất dân nên xấu.

MỆNH HỢP CÁCH: Quý mà không có địa vị, ở cao mà không có dân, tri- cơ cố thủ thì đỡ tai hại.

MỆNH KHÔNG HỢP: Cầu danh vọng lợi mà mất cơ hội, cô lập, kém về nô bộc.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Bị về vườn. Giới sĩ: Bị đình giáng. Người thường: Tranh tụng, thị phi. Người già tổn thọ.

Hào 5:

Dĩ kỷ bao qua, hàm chương, hửu vận tự thiên. Ý HÀO: Nói cái đạo lấy dương chế âm vậy.

MỆNH HỢP CÁCH: Khoan hồng đại lượng dung nạp được quần sinh, hưởng phú quý.

MỆNH KHÔNG HỢP: Cũng có học vấn độ lượng tuy không vinh hiển, nhưng cũng là phú hữu.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Có tài lương đống quốc gia. Người thường: Ðược người tôn quý dắt dẫn và thâu hoặch bất ngờ. Ðàn bà có sanh nở. Người già giảm thọ.

Hào 6:

Cấu kỳ dác, lận, vô cữu. Ý HÀO: Cương không gặp ai hết.

MỆNH HỢP CÁCH: Danh cao, tiếng sạch, xuất chúng, chùm đời, nói thẳng luận ngay, nhưng bị nghị luận xuyên tạc rất nhiều, nên lộc vị chẳng ổn.

MỆNH KHÔNG HỢP: Chí khí cương đại, bất cận nhân tình, kết thù mua oán, luôn luôn vất vả.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức: Ngồi cao, đứng đầu, phòng bị chê trách. Giới sĩ: Tiến thủ, lên cao. Người thường: Không kẻ giúp, kinh doanh khó.

>> Xem thêm quẻ: Thiên Phong Cấu trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top