Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thiên hoả đồng nhân

13.Thiên hoả đồng nhân

Ðại cương:

Tên quẻ: Đồng nhân là Thân (tìm bạn đồng tâm đồng lực).

Thuộc tháng 1.

Lời tượng

Thiên dữ Hỏa: Đồng nhân, Quân tử dĩ loại tộc hiện vật

Lược nghĩa

Trời với lửa là quẻ Đồng nhân. Người quân tử lấy đấy mà phân biệt mọi sự vật ra từng loại từng giống.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp

Kỷ: Mão, Sửu, Hợi

Giáp hoặc Nhâm: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 1 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Bĩ lâu nay, sạch nạn rồi,

Sông to buồm nhẹ, mây trời xanh xanh.

Hào 1:

Ðồng nhân vu môn, vô cữu. Ý hào: Cải cách tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Khoan dung, chí công vô tư.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Rời quê cha, hoặc đến ở nhà vợ, hoặc làm khách buôn, tăng ni.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: vào nội vụ, thăng chuyển. _Giới sĩ: ra trường, tốt nghiệp, được tiến cử. _Người thường: được bạn lũ kinh doanh được lợi, hoặc đi xa, hoặc tu tạo môn họ, đi nhờ cửa người khác.

Hào 2:

Ðồng nhân vu tông, lân. Ý hào: Có so sánh với người nhưng không tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài cao đức trọng, nhưng thiên lệch. Ðứng đầu khoa bảng hoặc làm khoa trưởng, hoặc là người thân " gà nhà " của chính quyền

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Làm khách ở sơn lâm, nhờ thân thích.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: địa vị cục bộ, lộc bình thường. _Giới sĩ: thi đỗ văn bằng nhỏ _Người thường: nhiều việc lưỡng lự, bạn bè nhờ nhau, bo bo nơi gần, lạnh lùng nơi xa; đeo tiếng thị phi.

Hào 3:

Phục nhung vu mãng; thăng kỳ cao lăng, tam tuế bắt hưng. Ý hào: Chẳng có Phận thì cầu cạnh sao được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cậy mạnh, sinh thế, muốn cái này, thích cái kia, chí hướng bất định, nên nhiều lo sợ, tấm lòng nan trắc, hoặc làm quân nhân đi xa, hoặc ở ẩn nơi rừng rậm, gò cao.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Phóng đãng, phạm pháp, chiêu tai họa.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: phòng chức giáng. _Giới sĩ: có cơ hội được lên cao. _Người thường: nghi ngờ, cạnh tranh, trong vinh có nhục. Ðại khái mọi việc nên đề phòng.

Hào 4:

Thừa kỳ dung, phất khắc công, cát. Ý hào: Biết lấy điều nghĩa mà chế tài cái thế lực.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biết cơ mà thoái, biết đủ mà không tham, hoặc giữ chức trấn thủ biên thành, hoặc giàu có ở nhà lớn tường cao.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng được người trên tin dùng, người dưới phục vụ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: có công tu bổ hành trì, cơ sở. _Giới sĩ: chưa có công trạng gì, nhưng có dịp được vinh hoa. _Người thường: có sự nghi kị, đấu tranh, trong vinh có nhục.

Hào 5:

Ðồng nhân, tiên hào đào, nhi hậu tiến, đại sự khắc tương ngộ. Ý hào: Trước bực mình, sau mới gặp, cũng phải mượn đến sức mạnh mới song.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðủ tài đức danh lợi, nhưng trước khó sau dễ. Hoặc làm tư lệnh quân đội, hoặc giữ chức trung cấp trong dinh phủ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Gian nan, hình thương, mãi sau mới gặp dịp may nhưng phúc ít họa nhiều.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: trước bị cách giáng, sau mới khởi lên được. _Giới sĩ: trước vất vả, sau mới gặp dịp. _Người thường: trước khó sau dễ, buồn vui bất thường.

Hào 6:

Ðồng nhân vu giao, vô hối. Ý hào: Ðúng riêng, tự thủ, cũng có điều sở đắc.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tâm quảng đại, có tài đức, giàu sang.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Làm tăng ni ở ngoài thành, là khách buôn chưa toại ý.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: thường đi xa. _Giới sĩ: khó gặp cơ hội tốt. _Người thường: an thường thủ Phận, sinh nhai đạm bạc.

>> Xem thêm quẻ: Thiên Hỏa Đồng Nhân trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top