Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thuận kiền

1. Thuần kiền.

Ðại cương:

Tên Quẻ: Kiền là Kiện (khỏe mạnh), thuộc tiết tháng 4.

Lời tượng

THIÊN HÀNH KIỆN. Quân tử dĩ tự cường bất túc

Lược nghĩa

Trời đi rất mạnh (theo độ chu thiên). Người quân tử lấy đất mà gắng sức, chẳng hề ngừng nghỉ.

(Trời hay thiên nhiên, tạo hóa, quân tử là danh từ cổ chỉ người tri thức có tài có đức).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất hoặc Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn.

Lại sanh từ tháng 2 đến trước tháng 8 là được mùa sanh, hưởng phúc đức. Dù ở hào vị kém cũng vẫn tốt. Nếu không được tuổi Nạp giáp và không được mùa sanh, thì dù ngồi hào vị tốt cũng vẫn là người vất vả long đong và kiêu trá nữa.

THƠ RẰNG:

Vận kiền công nghiệp ai bì

Rồng bay chín cõi Nam Nhi thỏa lòng.

Hào 1:

Tiềm long vật dụng Ý hào: Ðức tính kín đáo, nên thủ thường. Mệnh hợp cách thì học rộng nghĩ nhiều, lòng an tĩnh, không nôn nao về danh lợi. Mệnh không hợp thì ở nương náu, địa vị thấp kém, tài sơ sức mọn và chịu đựng hình khắc gian nan.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức(3) gặp gỡ trở ngại, nên lùi bước. Giới sĩ (4) Trí tuệ, lật đật. Nhà buôn ế ẩm. Chỉ thầy -Tu, thầy pháp an vui. Ðàn bà làm ăn thịnh vượng, sinh nở dễ dàng. Mọi người nên an tĩnh. Nếu ham động tác thì sẽ xẩy ra lỗi lầm tai họa. KIỀN biến thành CẤU nên đề phòng gặp kẻ không hay làm bẩn lây.

Hào 2:

Hiện long tại điền, lợi kiến Ðại nhân. Ý hào: Người có đức lớn, gặp thời hiển đạt, làm cho thiên hạ tin tưởng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP - CÁCH: cũng thẳng thắn làm điều phải, được phúc được lộc.

XEM TUẾ VẬN: Quan chức gặp người trên sáng suốt hiểu mình. Giới sĩ: Dỗ cao, Nhà nông thu hoạch, Buôn bán có lời, Nhà tu thêm hạnh. Người thường gặp quí nhân dẫn dắt Nữ Mạng được chồng làm nên giầu sang.

Hào 3:

Quân tử chung nhật kiền kiền, tịnh dịch nhược (5)lệ, vô cữu. Ý hào: nên ra sức lo lắng siêng năng, bổ chỗ thiếu, sửa chỗ lầm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: người rất ngay thẳng công bằng, chăm lo đường học vấn và việc thực hiện, nên khó đến đâu cũng hóa ra dễ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: lúc chăm lúc lười, thiếu thận trọng và động tác nóng nẩy.

XEM TUẾ - VẬN: _Quan chức phải kiêm nhiệm công việc phồn tạp, cẩn thận lắm mới tránh được sơ sót. _Giới sĩ chưa gặp vận đạt, thi cử khó khăn. _Người thường tất tả ngược xuôi, đồng tiền khó kiếm, mọi việc nên xét kỹ rồi hãy làm kẻo thua thiệt. _Nữ mạng: tính nóng, hình khắc, khó yên bề nội trợ

Hào 4:

Hoặc dược tại UYÊN, VÔCỮU. Ý hào: Nên xét kỹ đường lui tới, chẳng nên khinh động

MỆNH - HỢP - CÁCH: tuỳ cơ đi hay ngừng, tiến đức tu nghiệp, thực hiện đường lối đúng thời, người có chí học thì nên danh khoa bảng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Dù có muốn phú quí, rút cục không thành vì tính đa nghi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức chờ nhiệm vụ, _Giới sĩ: chờ thời _Người thường: mọi việc trì nghi, Chỉ thầy tu và đàn bà là an vui lợi - lạc.

Hào 5:

Phi long tại thiên,lợi kiến Ðại nhân. Ý hào: người có đức vị lớn thì mới xứng đáng. Tư cách nhỏ mọn ngồi hào này chỉ thêm vất vả.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Lập đại, công danh hưởng dại phú quý.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Khó đương nổi nhiệm vụ tuy chí lớn nhưng khó toại nguyện.

XEM - TUÉ - VẬN: _Quan chức nên danh nên giá. _Giới sĩ gặp cơ hội tiến thân, lên cao. _Người thường gặp quí nhân đề cử, hoặc dựa thần thế lớn, hoặc xây dựng cung điện. _Nữ mạng: nắm quyền đàn ông, khó tránh cô đơn binh khắc. _Nếu số sấu thì Điềm - hung ,quan - sự lôi thôi

Hào 6:

Kháng long hửu hối. Ý hào: răn nên lưu ý khi đã bước lên tới chỗ cao vời, bấp bênh nguy hiểm của sự thịnh vượng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuy ngôi quí đấy nhưng chẳng có chính vị gì và danh nghĩa gì. Nếu biết khiêm nhường, tự răn giới thì giầu sang còn có thể bền

MỆNH - KHÔNG - HỢP: tự kiêu tự đại, phạm luật làm sằng, công cuộc không thành. NỮ MẠNG hung hãn, việc nhà bê bối.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức nên lùi bước kẻo khi bị cắt chức. _Giới sĩ được đề bật lên cao rồi bị bẻ gẫy sau. _Người thường cương quá nên hỏng việc. ngoài 50 tuổi gặp hào này chẳng thọ bao lâu nữa

>> Xem thêm quẻ: Thuần Càn trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top