Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thiên thuỷ tụng B

6.Thiên thuỷ tụng

Ðại cương:

Tên quẻ: Tụng là Luận (bàn cãi, kiện tụng)

Thuộc tháng 2.

Lời tượng

Thiên dữ thủy vi hành: TỤNG,

Quân Tử dĩ tác sự mưu thủy.

Lược nghĩa

Trời với nước đi trái ngược nhau là Quẻ Tụng (Kiện tụng). Người quân tử lấy đấy mà, hễ làm việc gì, phải mưu tính ngay từ đầu.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ

Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 2, là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Bước chân vào chỗ chông gai

Thấy ai chảnh hoảnh, gượng cười cho êm.

Hào 1:

Bất vĩnh sở sự, tiểu hửu ngôn, chung cát. Ý hào: Vụ kiện không lâu, mới đầu thì uẩn khuất sau sáng tỏ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: tâm tình sáng suốt, độ lượng tri cơ, toàn được thân, tránh được hại, thuận thời đi vào đường lập ngôn, biên tu Quốc sử, không để tai tiếng gì.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng biết tuỳ thời liệu việc, làm nên, nhưng chẳng bền bỉ.

XEM TUẾ - VẬN: _Quan chức: bị dèm pha, biện minh được. _Giới sĩ: có chút điều tiếng, không hại gì quá. _Người thường: thị phi, thưa kiện, rồi thân oan được.Có bệnh chẳng thuốc rồi cũng khỏi. Số xấu thì giảm thọ.

Hào 2:

Bất khắc tụng, qui nhi bò; Kỳ ấp nhân, tam bách hộ, vô sảnh. Ý hào: Người đi kiện nhờ còn biết điều, nên tốt lành.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hoặc giữ chức ộ tịch, hoặc ẩn cư chí thú làm giầu, tiền của không gây oan nghiệt.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Khó làm người phục, tiến bị ngăn trở, thoái mà an Phận thì hơn.

XÊM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: hưởng lương lộc ở ấp. _Giới sĩ: bảo thủ kẻo bị tai tiếng. _Người thường: Nhà cửa an ninh. Nếu Nguyên Ðường và Số Âm Dương không hợp thời thì sấu, có thể khỏi kiện tụng về việc hộ tịch, hôn nhân. Nặng nữa thì bị tội trục xuất, trốn tránh, lưu đầy khó về.

Hào 3:

Thực cựu đức, trinh lệ, chung cát. Hoặc tòng vương sự, vô thành. Ý hào: An Phận thì tốt lành.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðược hưởng tổ nghiệp, hoặc giữ được cơ nghiệp ruộng vườn rồi nhờ sức người mà thành công.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Trước khó sau dễ, trước nhục sau vinh.

XEM - TUẾ - VẬN _Quan chức: vui về nghề nghiệp. _Giới sĩ: bảo toàn thường Phận. _Người thường: bình an vô sự.

Hào 4:

Bất khắc tụng, phục tức mệnh, du an trinh cát. Ý hào: Biết tự sử, đứng vững thì không lầm lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Chí cương quyết, lòng tự ái, theo lành, sửa lỗi. Chữ Mệnh, chữ An thì có nghĩa là Mệnh quí ,thọ ,an nước, an nhà. Ðàn bà là mệnh phụ, vợ ông lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hay chơi nườc chịch, phạm thượng, không xét Nghĩa lý để tu tỉnh, khó an lành.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được phục chức. _Giới sĩ: tiến thủ. _Người thường: theo lành, sửa lỗi, tranh được quan tụng. Số xấu thì đề phòng bị đi an trí.

Hào 5:

Tung, nguyên cát. Ý hào: Ðức hay, vị đáng, việc thưa kiện ích lợi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Học rộng tài cao. Chữ Nguyên, chữ Chính là rất tốt (ngày xưa đỗ Tam nguyên, làm chức chính khanh).

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng trung chinh, khiêm cung tri cơ, cố thủ, ít cũng là nhân sĩ hương thôn.

XÊM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được huy chương, thăng thưởng. _Giới sĩ: đỗ cao, vinh hiển. _Người thường: tính toán làm ăn có lợi.

Hào 6:

Hoặc tích chi bàn đái, trung chiêu, tam trị chí. Ý hào: Nên chấm dứt kiện đi, vì trước thắng sau bại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tham công, tiếc lợi, mưu đồ lớn, dám làm, chẳng cần ngó đền danh Phận hay đạo lý, nên có thể nhẩy ngồi vị lớn, đoạt lợi cầu may.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Họa sinh nội bộ, hại tới bất ngờ, trước thành sau bại, thân gia khó bảo toàn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: (nếu chức lớn) thì tiến lùi, thành bại bất thường. _Giới sĩ: đạt chí. _Người thường: bị thưa kiện Ðang có tang mà xẩy thưa kiện thì thua thiệt.

>> Xem thêm quẻ: Thiên Thủy Tụng trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top