Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thiên trạch lý

10.Thiên trạch lý

Ðại cương:

Tên Quẻ: Lý là lễ (trật tự, pháp độ thiên nhiên).

Thuộc tháng 3.

Lời tượng

Thượng thiên hạ trạch: Lý. Quân tử dĩ biện thượng hạ, định dân chí.

Lược nghĩa

Trên là trời, dưới là đầm: Quẻ Lý (trật tự). Người quân tử lấy đấy mà phân biệt trên dưới, ấn định chí hướng cho dân.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp:

Đinh: Tỵ, Mão, Sửu

Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 3 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Nơi này dù chửa an tâm

Mấy hồi kinh hãi tri âm giúp liền

Hào 1:

Tố lý, vãng, vô cữu. Ý hào: Ðạt mục đích mà không dời xa đạo lý.Biết tiến.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giữ đức, chất thực không phù hao. Ðạt chí hướng thì cả thiên hạ sẽ tốt lành, không lộng quyền trên, không hại dân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Giữ thiện một mình vậy, đi vào đường văn hóa, thanh tu.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: thực hiện, được đường lối, gặp dịp, thăng tiến. _Giới sĩ: bé được học, lớn được hành,lợi danh thành tựu. Người thường: kinh doanh có kế hoạch, tiền của ngày tăng tiến. Vận xấu có tang phục.

Hào 2:

Lý đạo thản thản, u nhân trinh cát. Ý hào: Người ẩn dật tự cao.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Không đỉnh chung mà cũng không thiếu thốn, có cái vui về điền lý.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng thanh nhàn, không vinh mà cũng chẳng nhục, chẳng lo cơm áo.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: hưu nghỉ tốt lành. _Giới sĩ: khó hội ngộ. _Người thường: ở yên, tự túc là hơn, mưu việc gì nên xét kỹ, Số xấu: sống quạnh hiu.

Hào 3:

Diên năng thị, bí (I) năng lý; lý hổ vĩ, điết nhân hung. Vũ nhân vi vu đại quân. Ý hào: Ði đường lối sai, xấu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tự ý, tự tôn, coi đời chẳng có ai, mưu kế không thành, mà tính cường bạo đã đem hạo đến.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hoặc làm lính đi xa, hoặc bị chột mắt, què cẳng, hoặc ngu hèn yểu chiết.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: bị cách giáng. _Giới sĩ: phải đầu hàng, nhục. _Người thường: kiện tụng, tù ngục, xấu nữa thì gia phá, thân vong.

Hào 4:

Lý hổ vĩ, sóc sóc, chung cát. Ý hào: Tôn lính người trên, được toại ý.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Kính thận đối với trên, mềm dẻo thu phục được kẻ bạo cường, người kim, lòng hoài cổ, đổi khó thành dễ, hoá xấu thành tốt.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Khởi gia khó nhọc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: thấy triệu chứng thấy huy hiệu Tướng súy. _Giới sĩ: đỗ đạt Củ tú. _Người thường: tuy gặp nguy, nhưng cẩn thận, thoát được. Nữ mệnh hình khắc, bại gia, dâm dật.

Hào 5:

Quyết lý trinh lệ. Ý hào: Xem đường đi nước bước có tổn thương không.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðức mạnh, tiến gấp để trục tà không để ý gì đến thị phi lợi hại.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Khó hợp với nhân tình, đường đi gian nan, từng bước gai góc rồi mới nên.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: có công lớn, không thưởng. _Giới sĩ: tiêu biểu mà khó thành danh. _Người thường: bạo động, họa hoạn có ngày vong thân.

Hào 6:

Thị lý khảo tường, kỳ tuyền, nguyên cát. Ý hào: Tận tâm với đạo lý, đạt phúc quả.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tà cao đức trọng, phúc trạch dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Biến thành a dua, bất chánh, hại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: hiển đạt rồ thì lui về cho toàn danh hưởng phúc. _Giới sĩ: đỗ cao, tiền lên. _Người thường: tiến của tăng tiến. Có thể có tang phục.

>> Xem thêm quẻ: Thiên Trạch Lý trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top