Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thiên lôi vô vọng

25.Thiên lôi vô vọng

Ðại cương:

Tên quẻ: Vô vọng là vô dục vọng (phóng nhậm tự nhiên).

Thuộc tháng 2.

Lời tượng

Thiên hạ lôi hành, vật dữ vô vọng.

Tiên vương dĩ mậu đối thời, dục vạn vật.

Lược nghĩa

Dưới trời sấm động, mọi vật được bẩm tính, đó là quẻ Vô vọng (tự nhiên). Đấng Tiên Vương lấy đấy mà đem cái thịnh vượng từng thời tiết để nuôi muôn loài.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Canh: Tý, Dần, Thìn

Nhâm: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Thân này bằng cấp cũng không,

Anh hùng đồ điếu lập công phi thường

Hào 1:

Vô vọng, cát. Ý hào: Lấy lòng thành mà tác động thì việc gì chẳng được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðại triển chí hướng, là nhân vật quan trọng của nước, hưởng, phúc, lộc, vinh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người tốt, thành thực, bình sinh không vọng động, sống an ổn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược trên yêu dưới kính. _Giới sĩ: Tiến thủ thành danh. _Người thường: Hoạch lợi.

Hào 2:

Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng. Ý hào: Lòng công bằng, việc làm lợi ích.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vừa ngay thẳng, vừa hiếu thuận. Chẳng kể công mà công đến, phú quí tự nhiên, bình sinh an nhàn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí hướng vô định, lưu đãng, tự kiêu, sinh kế khó khăn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tiến tới. _Giới sĩ: Ðỗ trung khoa. Không phải lao tâm lao lực mà nên giầu sang. Buôn bán ra ngoài hoạch lợi. _Người thường: Chỉ được những lợi lặt vặt.

Hào 3:

Vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai. Ý hào: Vốn không làm nên vạ mà vạ tự nhiên đến.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðức đủ để cầu tránh được tai vạ, hưởng phú quí, phúc trạch.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chạy chọt, quỷ quyệt, thường đeo vạ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Lợi có quận, hại có cấp. _Giới sĩ: Khó tiến thủ, nhà nông tăng súc vật của cải, đi buôn thêm lợi. _Người thường: Việc tự đâu đâu làm tổn tài thiệt thân.

Hào 4:

Khả trinh, vô cữu. Ý hào: Giữ chính thì ít lầm lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Quân tử, một mình giữ được điều thiện, phúc trạch rộng lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Bình sinh thong thả, y thực phong túc.

XEM - TUẾ - VẪN: _Quan chức và giới sĩ: Giữ chức vụ cũ. _Người thường: Giữ nghiệp cũ, thực tế, đừng hão huyền.

Hào 5:

Vô vọng chi tật, vật dược, hữu hỹ. Ý hào: Trên dưới hào hợp, nếu ngoài ý muốn có xẩy chuyện gì, êm ngay.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức, cứu nguy giúp nước ích nhà, làm tiêu chuẩn cho đời sau.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng có phúc, tai không, mừng đến.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tiến tới. Dù có sự bất ngờ chẳng tốt, tự nhiên sáng tỏ. _Người thường: Bệnh không thuốc thì khỏi, việc thành, sự sinh nở tốt lành.

Hào 6:

Vô vọng, hành hữu sảnh, vô du lợi. Ý hào: Tin chắc quá thì rồi hết cả tin.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giữ nhưng thông biến thì mới phòng được nguy, bảo vệ được phúc trạch.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí lớn mà mưu vụng nên tất tả ngược xuôi, cô độc tai vạ đến.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Không đi đúng đường lối chính trị nên bị truất giáng, hay phải trốn tránh trách nhiệm. _Giới sĩ: Không đạt lý. _Người thường: Không hiểu việc, không biết gió chiều nào che chiều ấy. Số xấu có thể nguy đến thân.

>> Xem thêm quẻ: Thiên Lôi Vô Vọng trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top