Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thiên sơn độn

33.Thiên sơn độn

Ðại cương:

Tên quẻ: Độn là Thoái (lùi về, ở ẩn).

Thuộc tháng 6.

Lời tượng

Thiên hạ hữu sơn: Độn, Quân tử dĩ viễn tiểu nhân, bất ác nhi nghiêm.

Lược nghĩa

Dưới trời có núi là quẻ Độn (ẩn). Người quân tử lấy đấy mà xa kẻ tiểu nhân, chẳng ác đâu, nhưng mà nghiêm

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp:

Bính: Thìn, Ngọ, Thân

Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 6 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Đừng kêu: vận kiển mãi trời

Chờ năm Sửu Ngọ đường đời thêmh thang

Hào 1:

Ðộn vĩ, lệ. Vật dụng hữu du vãng. Ý HÀO: Ẩn tránh khéo thì thoát nạn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trước làm nhỏ sau làm lớn, trước khó sau dễ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Lo phiền, gian tân, dù có được đề huề, cũng chẳng làm nên chuyện.

XÊM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược dịp thì buông cương. _Giới sĩ: Luyện tài đợi thời. _Người thường: Thủ Phận thì hơn.

Hào 2:

Chấp chi dụng hoàng ngưu chi cách, mạc chi thăng thoát. Ý HÀO: Cố thủ lấy chi hướng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cố thủ được chí xưa, tránh bọn gian tà, đem đức trung thuận ứng dụng vào việc đời.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Căn nuôi trâu bò có lợi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Số xấu thì xẩy việc kiện tụng do người nhà cố chấp hoặc đề phòng kẻ dưới xâm nhờn. An thường thủ Phận thì không lỗi.

Hào 3:

Hệ dộn, hữu tật lệ, súc thần thiếp cát. Ý HÀO: Ðáng ẩn tránh mà còn hệ luỵ không tránh được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Minh triết giữ được thân, dũng thoái thoát được nạn. Hoặc có hiền thê giúp sức, hoặc có nô bộc hết lòng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chỉ ăn nhậu, tham tài tham sắc, hoặc tật lệ liên miên hoặc bị nô tỳ liên luỵ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Có cái lo về chức Phận. _Giới sĩ: Không thành đại sự. _Người thường: Nhiều tật ách. Số tốt thì được vợ đắc lực, nhà thêm người.

Hào 4:

Háo độn, quân tử cát, tiểu nhân phủ. Ý HÀO: Tin ở người quan tử có thế quyết chí ẩn tránh.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có trác kiến, có xác định nên lợi lộc không quyến rũ được, tránh được hại, hưởng phúc vĩnh viễn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tham lam không chán, xu phụ quyền thế, hoặc kỹ nghệ lập thân, hoặc chán đời.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Cáo hưu để tránh nạn. _Giới sĩ: Tế độ không đúng thời, khó tiến thủ. _Người thường: Dù được tiểu nhân che chở nhưng sau phòng họa ngầm.

Hào 5:

Gia độn, trinh cát. Ý HÀO: Khen ẩn tránh, đẹp đẽ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðại nhân dẹp loạn, đem về đường chinh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng điềm đạm dưỡng tính, bình sinh an vui.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thăng chuyển _Giới sĩ và người thường: Ðều gặp quí nhân và có vui mừng.

Hào 6:

Phi độn, vô bất lợi. Ý HÀO: Ẩn tránh mà thân khoan thai là hay.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Lòng quảng đại, không lưu ý đến yêu ghét, phúc họa, mà hưởng phúc lâu dài.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng được cơm áo đầy đủ, chẳng nhục, chẳng vinh.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thoái nhàn, _Giới sĩ: Ðợi thời. _Người thường: Kinh doanh đắc lợi, gia nghiệp tăng trưởng

>> Xem thêm quẻ: Thiên Sơn Độn trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top