Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Ðịa phong thăng

46.Ðịa phong thăng

Ðại cương:

Tên quẻ: Thăng là Tiến (từ thấp tiến dần lên cao).

Thuộc tháng 8

Lời tượng

Địa trung sinh Mộc: Thăng: Quân tử dĩ thuận đức, tích tiểu dĩ cao đại.

Lược nghĩa

Trong đất sanh ra cây là quẻ Thăng (Tiến). Người quân tử lấy đấy mà thuận chiều tu đức, góp từ cái nhỏ để thành cái cao lớn.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Tân: Sửu, Hợi, Dậu

Ất hoặc Quý: Sửu, Hợi, Dậu

Lại sanh tháng 8 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Tiến bước Đông Nam tốt,

Trời xanh, ngày lại dài

Mệnh tươi, tai họa sạch

Danh lợi được hòa hai

Hào 1:

Doãn thăng, đại cát. Ý HÀO: Có người giúp sức để tiến, lại rất may được lòng nguyên thủ, nên thực hiện được đường lối.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có đức khiêm cung, lại được người đề bạt, trở thành giường cột quốc gia.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng hiểu nhân tình, được nhiều người giúp sức, toại ý, nghiệp nhà hưng vượng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vượt lên cao. _Giới sĩ: Ðược tiến cử. _Người thường: kinh doanh xứng ý.

Hào 2:

Phu, nãi lợi dụng thược, vô cữu. Ý HÀO: Thành thực đối với trên, nhất là trong việc tế lễ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức lớn, trên mến, dưới kính, công nghiệp hiển hách.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng thành tâm kết giao, thanh danh đức nghiệp tốt cả.

XEM - YUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược thăng, hoặc trông coi việc tế lễ. _Giới sĩ: Nên danh. _Người thường: Có vui mừng, bệnh khỏi việc thành. Vận xấu có tang lễ.

Hào 3:

Thăng hư ấp. Ý HÀO: Tiến dễ dàng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Việc nam chinh dễ như phá ngói chẻ trúc, lớn thì giữ đường lối, nhỏ thì ăn lộc ấp quận.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Toại ý, không trở ngại, gia nghiệp vượng hoặc tu đạo thanh hư.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thăng lên quận lớn (Quận ngày xưa to hơn tỉnh bây giờ). _Giới sĩ: Thành danh. _Người thường: Doanh mưu toại ý, Số xấu thì biến thành quẻ SƯ, xe chở thây về.

Hào 4:

Vương dụng hưởng vu Kỳ sơn, cát vô cữu. Ý HÀO: Lòng thành tế thần được hưởng phúc.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Chí thành, việc dương thì cảm được nguyên thủ, việc âm thì cảm được thần linh công to danh hiển.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng thành thực, được lòng người, việc trôi chảy, gia nghiệp vượng.

XEM - TUẾ- VẬN: _Quan chức: Lên cao. _Giới sĩ: Ðược vời như quí khách, thành danh. _Người thường: Ðược lợi sơn lâm, hoặc ẩn vui non nước. Tăng đạo hưởng lộc tế lễ. Số xấu có điềm rở về Sơn phần.

Hào 5:

Trinh cát, thăng giai. Ý HÀO: Nguyên thủ mà giữ chính để gần dân thì là thuận trị rồi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuổi trẻ đỗ đạt, lập công danh, chí lớn, phúc dầy.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng giữ đạo, lập thân, biết tiến thủ, nghề nghiệp biết canh tân.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thăng trật. _Giới sĩ: Ðược tiến cử. _Người thường: doanh mưu toại ý.

Hào 6:

Minh thăng, lợi vu bất tức chi trinh. Ý HÀO: Chỉ biết lên mà không biết ngừng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Là người ngay thẳng, tiến đức tu nghiệp, có thanh danh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tham lợi, khó tránh tai ương nhục nhã.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nên cáo hưu. _Giới sĩ: Nên tu tỉnh. _Người thường: Tham quá mắc họa. Số xấu: Có điều phi pháp ám muội.

>> Xem thêm quẻ: Địa Phong Thăng trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top