Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Ðịa thủy sư

7.Ðịa thủy sư

Ðại cương:

Tên quẻ: Sư là chúng (đám đông, quân đội) gian nan rồi thành công.

Thuộc tháng 7.

Lời tượng

Địa trung hữu thủy: Sư, Quân tử dĩ dung dân súc chúng.

Lược nghĩa

Trong đất có nước là quẻ sư (dân chúng, quân đội). Người quân tử lấy đấy mà dung nuôi dân chúng.

(Nước vững nhờ có đất, binh mạnh nhờ có dân).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ

Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu

Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý.

(Chữ SƯ ngày xưa gợi ý: Sư-Phó, Sư-Bảo, Sư-Tướng, Thiên Sư v.v...)

Ngày nay có luật sư, giáo sư v.v...)

THƠ RẰNG:

Sức đám đông, rõ bầy ra,

Vô tâm mà được bao la nắm quyền

Kể ra lãnh đạo rất phiền

Nhưng điều lợi lộc tùy duyên có nhiều

Hào 1:

Chuẩn bị ra quân Ý hào: người hành quân phải rất thận trọng, không thể cẩu thả.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có uy danh, dân kính phục, lòng nhân ái ra khắp nơi, chí công vô tư hưởng lộc lâu dài.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tính hay thay đổi, việc làm hay vượt lề lối cũ, hưởng phú quí về trước, sụp đổ về sau.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: tận tâm chức vụ, hanh thông. _Giới sĩ: bài vở trúng, công danh thành. _Người thường: kinh doanh có kế hoạch, tài lộc tiến. Nếu khinh động sẽ thành ít bại nhiều. Số xấu gặp hiểm trở, giảm thọ.

Hào 2:

Thận trọng trong chuyện dũng người Ý hào: Ðiều binh khiển tướng giỏi, thành công.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cương quyết mà không ngược ngạo, có ân uy, hoặc là tướng ở ngoài biên mà dân quân nhất trí, hoặc ở tổng hành doanh mà xa gần cảm mến.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là kẻ cả trong làng, trên khen dưới mến.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: ở ngoài được lệnh gọi về trung ương, ở trung tâm đổi ra địa phương, hoặc hành quân bên ngoài. _Giới sĩ: đỗ ưu, danh thành. _Người thường: dược quí nhân giúp đỡ, việc thành. Tu hành tiến đạo đức. Nữ mạng tốt, có danh.

Hào 3:

Thất bại vì khinh địch Ý hào: Khinh địch bại trận.

MỆNH - HƠP - CÁCH: Tài sơ đức mỏng, dân chúng không phục.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tuổi thọ không dài.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: chờ bổ khuyết. _Giới sĩ: không trở ngại. Nếu sanh tháng 12 thì tốt.

Hào 4:

Lùi quân thì thắng Ý hào: Cầu may mà thắng thì sẽ thất bại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Sáng nước bước, liệu việc trước, biết ứng biết từ lúc thời bình, nên tránh được hoạ khi loạn đến (chữ Tả ngày xưa chỉ chức: Tả tướng, Tả tào.)

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nên lui về chức khiêm nhường hơn, bình dị an cư toàn được thân mệnh.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: thanh cần nơi hẻo lánh. _Giới sĩ: được vào nội trú. _Người thường: an cư lạc nghiệp, hoặc xây dựng cung thất, hoặc cư ngụ nơi xa, tránh được tai họa .

Hào 5:

Thắng lợi được ban khen Ý hào: Nghĩa dùng quân và đạo làm tướng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tiến quân phải đường, lập công có đức, nó động thì mình ứng, xét kỹ rồi mới phát lệnh, dẹp loạn cứu dân, uy danh nổi như cồn khắp hoàn vũ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ở thôn dã có vườn, gia súc, có học vấn, quyền binh, con lớn quản được việc nhà con nhỏ hay bị chết non. Số xấu thì lai là người có liều làm bậy, vụng về gàn quải.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: hoặc ra chấp chính, hoặc có tên tuổi. _Giới sĩ: dỗ thứ, thành danh. _Người thường: thuế ruộng ngày cao, uỷ quyền được việc, trẻ con phòng tật ách.

Hào 6:

Ðạo quân hữu mệnh, khai quốc thừa gia, tiểu nhân, vật dụng. Ý hào: Lập công danh đến tột mức, mà không lợi dụng vinh thăng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Bậc đại nhân được ân sủng, hưởng thọ, hoặc lập công to với đất nước, hoặc thừa ơn tổ phụ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ít công tâm, cậy thời ỷ thế khinh rẻ dân lành, có thể chung hoạn nạn mà không chung hưởng lạc, phúc trạch mong manh.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: đương quyền lập công. _Giới sĩ: thành danh kỹ thuật. _Người thường: nuôi được nhà, kế được tông đường, sanh thêm con cháu. Ðại để: Phòng kể dèm pha mong chiếm vị, vượt quyền.

>> Xem thêm quẻ: Địa Thủy Sư trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top