Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Ðịa trạch lâm

19.Ðịa trạch lâm

Ðại cương:

Tên quẻ: Lâm là Đại (lớn tức người trên đến với người dưới).

Thuộc tháng 12.

Lời tượng

Trạch thượng hữu Địa: Lâm quân tử dĩ giáo tư vô cùng, dung bảo dân vô cương.

Lược nghĩa

Trên đầm có đất là quẻ Lâm. Người quân tử lấy đấy mà dạy dân biết suy nghĩ cùng tận, bao dung và bảo vệ dân không giới hạn.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Đinh: Tỵ, Mão, Sửu.

Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu.

Lại sanh tháng 12 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Cần thường điều lộ không sai,

Tấm thân an định, niềm vui thái hòa.

Hào 1:

Hàm lâm trinh cát. Ý hào: Có đường lối hay đi đến với người nhỏ mọn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài cao đức trọng, kính trên thương dưới, bài xích những lời dèm pha, đó là bậc đại quí.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người công bằng chính trực, biết tuỳ thời, xóm làng kính nể.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được người công tác hay, lên cao. _Giới sĩ: công danh toại ý. _Người thường: lui tới đúng đạo lý, kinh doanh có lợi.

Hào 2:

Hàm lâm cát, vô bất lợi. Ý hào: Bọn âm (tiểu nhân) gần kề, đến với họ một cách thân thiện.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tiến đức hành đạo, lấy nhân mà đổi được bạo, thi hành được chí hướng, thành công.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là thiện sĩ làm lợi cho nhà.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: giúp chính trừ gian, danh cao. _Giới sĩ: tiến thủ dễ dàng. _Người thường: kinh doanh đắc lợi, đại để nên châm trước cho hợp với thời nghi.

Hào 3:

CAM LÂM, vô du lợi, ký ưu chi, vô cửu. Ý hào: Ngọt ngào tới mà có điều răn giới đấy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Uốn lại cái cong, đem lại chỗ ngay, ở trên tới với dưới được, nhưng vị chỉ là chức huấn giáo thôi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tà thuyết mỵ, thế, dối người, hại vật. Nữ mệnh nhiều lời tổn đức.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: hay dèm pha, nịnh nọt. _Giới sĩ: siểm nịnh, bôn tẩu. _Người thường: bi sầu, oan khổ.

Hào 4:

Tri lâm, vô cữu. Ý hào: Thành thực đối với người, bổ khuyết cho họ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trung chính, tin nhau trong đảng bạn nên công nghiệp dễ thành.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng có phúc, ít tai nạn, có tiếng về kỹ nghệ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được đồng liêu hiệp lực. _Giới sĩ: tốt đẹp văn vả. _Người thường: cùng người hòa hợp. Kinh doanh toại ý, nhưng biến quẻ quy muội, phàm việc nên xét kỹ rồi hãy lãm.

Hào 5:

TRÍ LÂM, đại quân chi nghi, cát. Ý hào: Ở cho hết đạo của nguyên thủ, thong dong mà việc thành.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hiếu hiền lễ sĩ, lại minh triết nên trên cảm trời, dưới được lòng dân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng có phúc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: hiển đạt. _Giới sĩ: lên cao. _Người thường: toại ý.

Hào 6:

ÐÔN LÂM, cát, vô cữu. Ý hào: Thân với người, rất đều đặn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðại quý nhân. Cùng đồng liêu di phong dịch tục, không biết mỏi, phước dầy.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tuổi cao đức lớn, dời quê lập nghiệp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: vào nội các, nội vụ. _Giới sĩ: vào nội xá, đại học. _Người thường: kinh doanh hoạch lợi.

>> Xem thêm quẻ: Địa Trạch Lâm trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top