Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Ðịa lôi phục

24.Ðịa lôi phục

Ðại cương:

Tên Quẻ: Phục là Phản (trở lại)

Thuộc tháng 11

Lời tượng

Lôi tại địa trung: Phục. Tiên vương dĩ Chí Nhật bế quan, thương lữ bất hành, hậu bất tỉnh phương

Lược nghĩa

Sấm ở trong đất là quẻ Phục. Đấng Tiên Vương lấy ngày Đông Chí mà đóng cửa quan, lái buôn, khách xa không đi đâu, vua không đi xem xét địa phương.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Canh: Dần, Thìn, Ngọ

Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu

Lại sanh tháng 11 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Một đời danh lợi thực hư

Quay đầu chỉ thấy thân cô mộng tàn

Hào 1:

Bất viễn phục vô kỳ hối, nguyên cát. Ý hào: Lòng ở việc thiện, tiến trên đường đạo.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài lớn, tiến thủ đều hợp lý, khai co sáng nghiệp phúc trạch to.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tu tỉnh, không cần văn hoa, vui với đạo.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vị cao, gần nguyên thủ. _Giới sĩ: Ðỗ cao. _Người thường: Kinh doanh đắc lợi.

Hào 2:

Hưu phục, cát. Ý hào: Người trở lại thiện là người thiện như mình.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ngay thẳng, không kiêu, lập công hưởng phúc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: An bần, đạt mệnh, thọ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược phục chức. _Người thường: Là phú hào, lâm nguy được an, bệnh khỏi, hưu nghỉ.

Hào 3:

Tần phục, Lệ, Vô cữu. Ý hào: Cải lỗi nhiều lần không hối thẹn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuy sửa đổi theo điều thiện, nhưng chưa được là quý nhân, lúc tiến lúc thoái, hoặc thị hoặc phi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Muốn cần cái dễ trong cái khó. Cần cái dài trong cái ngắn, uất ức.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Khó ổn định. _Giới sĩ: Ðầu sổ, thành danh. _Người thường: Muốn nhanh hóa chậm, trở đi trở lại, nghi hoặc lầm lẫn.

Hào 4:

Trung hành độc phục. Ý hào: Ðẹp ở chỗ không ám muội giữa đám tiểu nhân.

MỆNH - HỢP CÁCH: Tuy ở thời loạn ô trọc, mà một mình giữ được đạo trung, hưởng lộc trong lành.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Làm khách đường xa, lính đóng xa, cô độc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược phục chức. _Giới sĩ: Nổi danh. _Người thường: Hoạch lợi.

Hào 5:

Ðôn phục, vô hối. Ý hào: Trở lại đường thiện, với đạo là một.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Quân tử trung hậu.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tuy không có cách quí, nhưng cũng có ruộng vườn to tát.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thăng chuyển _Giới sĩ: Ðỗ đạt, được tiến cử. _Người thường: Tích trữ có lời, phòng có tang, lo cho phu thân.

Hào 6:

Mé phục hung: hữu tai sảnh, dụng hành sư, chung hữu đại bại, dĩ kỳ quốc quân hung, chi vu thập niên bất khắc chinh. Ý hào: Sau cùng hôn mê không biết trở lại là xấu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biết đổi lỗi hóa thiện thì vẫn phú quý.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hôn mê mãi nên tật ách thương tàn, phá nhà hại nước.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tham quyền cố vị, bị chê. _Giới sĩ: Bị nhục. _Người thường: Cứ mê nên khổ, tĩnh, lặng lẽ thì an lành, xáo động thì nguy.

>> Xem thêm quẻ: Địa Lôi Phục trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top