Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Ðịa sơn khiêm

15.Ðịa sơn khiêm

Ðại cương:

Tên quẻ: Khiêm là thoái (thoái nhượng, lùi nhường bước, nhũn nhặn).

Thuộc tháng 9.

Lời tượng

Địa trung hữu sơn: Khiêm. Quân tử dĩ hiền đa ích quả, xứng vật binh thi.

Lược nghĩa

Trong đất có núi là quẻ Khiêm (nhún nhường). Người quân tử lấy đất mà bớt chỗ nhiều, bù chỗ ít, làm cho vật cân bằng.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Bính: Thìn, Ngọ, Thân

Quý hay Ất: Sửu, Hợi, Dậu

Lại sanh tháng 9 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Lẽ đời lo ngại nhiễu phiền

Tấm gương chiếu rọi nhơn tiền hư không

Hào 1:

Khiêm khiêm quân tử,dụng thiệp đại xuyên, cát. Ý hào: Nhún nhường mới đạt được chí.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biết lẽ khiêm cung, vượt đường nguy nan, trên tin dưới cậy, giữ được đất đai tu dưỡng an nhân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Lười, thoái bộ, vụng thi thố tài năng, cam tâm Phận dưới.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: giữ chức châu quận, gần dân. _Giới sĩ: chờ được triệu mời. _Người thường: khách buôn, rộng bước giang hồ. Số xấu bị thương tổn.

Hào 2:

Minh khiêm trinh cát. Ý hào: Danh dự lên cao mà vẫn giữ đức chinh.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài đức, không xiểm nịnh. Dễ giữ chức ngôn luận, giảng viên, thông tin..

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ðược tiến cử.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: thăng trật hoặc đổi chức vụ. _Giới sĩ: tiến, thủ, thành danh. _Người thường: không khinh động, nhưng chộp được dịp may.

Hào 3:

Lao khiêm, quân tử hữu chung, cát. Ý hào: Nhường công, góp mặt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức vượt người, lập công to.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng trung thực, được kính mến nơi hương thôn, có đức không khoe, làm ơn không cần báo.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: lên cao. _Giới sĩ: gặp dịp. _Người thường: được lợi nhưng cũng lao tâm tổn sức.

Hào 4:

Vô bất lợi: huy khiêm. Ý hào: Làm đến đâu được đến đấy, mà vẫn nhũn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có đức tài, lại biết lập ngôn, mà vẫn nhũn nhặn, không giả trá; hưởng phú quí.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng thân cận người hiền, làm gương nơi làng xóm.

XEM - TUẾ - VẬN: Sĩ nông công thương đều thông đạt mà vẫn nhũn nhặn.

Hào 5:

Bất phú dĩ kỳ lân, lợi dụng xâm phạt. Ý hào: Ðức khiêm ở ngôi tôn cũng cần phải biến hóa.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vì khiêm nhường mà các nhân tài về với mình, công nào chẳng thành, nghiệp nào chẳng vững.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng thành công văn võ, giầu về làng, uy phục được kẻ ngoan cố.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: văn võ kiêm toàn, có binh quyền. _Giới sĩ: đỗ đạt. _Người thường: gặp quí nhân, lợi bội thu, nhưng phòng kiện tụng.

Hào 6:

Minh khiêm, lợi dụng hành sự, chinh ấp quốc. Ý hào: Khiêm nhường và dùng tài có giới hạn thôi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Theo cổ, Sử sự có đạo lý, làm vũ chức được như ý.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có nhiều tri kỷ, nhưng ít người giúp mình. Qui mô nhỏ hẹp nơi gia đình thôi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được giao quyền quân sự coi bên trong. _Giới sĩ: thi bằng nhỏ, danh cao dần dần. _Người thường: có kiện tụng, nhưng tự nhiên minh giải được.

>> Xem thêm quẻ: Địa Sơn Khiêm trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top