Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thủy thiên nhu

5.Thủy thiên nhu

Ðại cương:

Tên quẻ: Nhu là thuận (mềm dẻo, đợi chờ thời cơ).

Thuộc tháng 8.

Lời tượng

Văn thương ư thiên: Nhu. Quân tử dĩ ẩm thực yến lạc.

Lược nghĩa

Mây lên trên trời là quẻ Nhu (sắp mưa, hãy đợi) người quân tử lấy đấy cứ ăn uống an vui (tu dưỡng để chờ thời).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp Giáp:

Giáp: Tý, Dần, Thìn; Mậu: Thân, Tuất, Tý.

Hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn.

Lại sanh tháng 8 là cách phú quý. Cần được số âm dương, Nguyên đường, Quẻ Hào hợp cách là đúng số tốt.

THƠ RẰNG:

Vỗ chèo, bơi miết trên sông,

Trước sau chưa rõ vận mông dở hay

Chiếc roi cầm sẵn trên tay.

Chuyến đi mừng sẽ thu nay vẻ vang

Hào 1:

Nhu vu giao. Lợi dụng hằng, vô cữu. Ý hào: Sự hiểm trở còn ở xa xôi, chưa nên biến đổi gì.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Thanh liêm công chính, giữ chức nhàm ở đất xa ngoài thành thị.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thì ẩn dật nơi núi rừng, hưởng lộc tuỳ Phận, tuỳ duyên, không dính dáng vào đường vinh nhục hỷ nộ của áng công danh.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: an thường thủ Phận. _Giới sĩ: Tiến bước bằng đường lối vòng ngoài, cũng đi tới nhưng không thối ý. _Ngường thường: nên thủ thường để tránh tai hại. Người mất chôn nghĩa địa xa.

Hào 2:

Nhu vu sa. Tiểu hữu ngôn, chung cát. Ý hào: Người có Phận sự đã bắt đầu tiến bước, trước khó khăn sau đi được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: là quý nhân, gặp quí nhân (chữ SA ngày xưa nói về Tể tướng đi kinh lý ngoài bãi cát, đê điều, hoặc tướng quân ở nơi sa tràng).

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Là người bôn tẩu giang hồ múa lưỡi khua môi, hoặc tuổi trẻ được học hành, muộn tuổi được hưởng phúc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: bị dư luận xuyên tạc. _Giới sĩ: thi thố văn tài, bị trách cứ nhưng sau cũng thanh thỏa. _Người thường: bị điều tiếng thưa kiện tranh chấp rắc rối. Ðại để việc gì cũng nên thong thả đợi quí nhân, tự nhiên sẽ có cách giải quyết.

Hào 3:

Nhu vu nê. Tri khấu chí. Ý hào: Bản thân đã đi tới gần hiểm trở, phải tự thủ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Dù có lợi danh vẫn nơm nớp lo buồn, khu khu không sao thoát được những trần ai lận đận.

KHÔNG - HỢP - CÁCH: Thì quen thói ngang ngạnh, thân đi vào hiểm trở, chảng nghe lời thẳng, tin miệng nói sằng, nên bị lao đao ở nơi chông gai rậm rạp.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: bị bãi giáng. _Giới sĩ: bị hạ nhục, không sao ngoi lên được. _Người thường: phòng bị trộm cướp bóc lột. Ði thuyền phòng bị sóng gió, chìm đắm.

Hào 4:

Nhu vu huyết. Xuất tự huyệt. Ý hào: Nên biết tránh sự tai hại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: có tài đức, tri cơ, ra khỏi hiểm trở một cách vui vẻ, nhờ đó thân được an toàn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: bỏ người thân gần người sơ, rời nhà đi lang thang. Bé mồ côi cha mẹ, lớn già làm gia nô cho nhà phú hào.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: toàn được thân, tránh tai hại, chẳng vinh, chẳng nhục. _Giới sĩ: nếu ở đại học thì thành danh, ở trung học thì chưa toại chí. _Người thường: lại thương tổn, bình phục dần dần. Tù được thả hay phân tán. Bị giam lâu được thân oan. Người đi xa hết bị ràng buộc ở quê người. Số sấu thì nên lùi vào nơi vắng vẻ có thể bị roi vọt đánh đấm, hoặc đàn bà thì đẻ khó, huyết ra, hoặc có tang phục.

Hào 5:

Nhu vu tửu thực (I) trinh, cát Ý hào: Giữ đạo lâu năm, việc thành tựu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðại quí nhân, công thành danh toại.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng có tiền giương, thóc vựa, hưởng phúc, ít nhất là y thực sung túc.

XEM- TUẾ - VẬN: _Quan chức: lớn, lộc nước hưởng đời. _Giới sĩ: yến tiệc luôn luôn. _Người thường: vui mừng thóc vải tăng gia hôn nhân

Hào 6:

Nhập vu huyệt. Hữu bất tốc chi khách, tam nhân lai. Kinh chi, chung cát. Ý hào: Ðối với người tự dưng đến với mình mà càng kính trọng thì có thể thoát hiểm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có học, trước cần cù nhưng sau sơ sót. Bé thì ham mải công danh, già thì ẩn dật nơi hang núi, thân hiền tiết thiện, không nản lòng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nên thủ Phận, khiêm tốn ắt được quí nhân đề cử, thoát hiểm nguy.

XEM - TUẾ VẬN: _Quan chức: được gọi về trung ương, nên cẩn thận dễ bị dèm pha. _Giới sĩ: được vào đại học, dễ bị hiềm nghi. _Người thường: ở ẩn mà cũng còn lo tai ách bất kỳ, đại để thận trọng thì tai tiêu, oan tỏ. Số xấu: nhẹ, bị sửng sốt, nặng giảm thọ.

>> Xem thêm quẻ: Thủy Thiên Nhu trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top