Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thủy địa tỵ

8.Thủy địa tỵ

Ðại cương:

Tên quẻ: Tỷ là Hóa (sánh vai, gần gũi, gặp dịp thuận tiện để phát triển).

Thuộc tháng 7.

Lời tượng

Địa thượng hữu thủy: Tỷ, Tiên vương dĩ kiến vạn quốc, thân chư hầu.

Lược nghĩa

Trên đất có nước là quẻ Tỷ (sánh vai nhau). Đấng Tiên vương (xưa) lấy đất mà xây dựng vạn quốc, thân với chư hầu (các nước nhỏ phụ thuộc).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Ất hoặc Quý: Mùi, Tỵ, Mão

Mậu: Thân, Tuất, Tý.

Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Rừng cây, xuân tới nơi,

Cánh vật mới thơm tươi.

Hoa nở mừng nơi trú,

Hồng tâm điểm trúng rồi

Hào 1:

Hữu phu, tỷ chi, vô cữu, hữu phu, doanh phẫu, chung lai hữu tha cát. Ý hào: Lấy lòng thành cảm người ngay từ đầu thì về sau không việc gì mà không tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Chân thành gặp người quí nhân cho lộc vị.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng nhàn nhã an vui, tu hành lập đức, kỹ nghệ gia nghiệp thành.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: có chuyển ngạch. _Giới sĩ: đỗ đạt, được tiến cử. _Người thường: gặp bạn hiểu biết, việc dễ thành.

Hào 2:

Tỷ chi tự nội, trinh cát. Ý hào: Ðược vị Nguyên thủ xứng đáng. Làm việc vừa chính vừa tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Quý hiển, phúc trạch lớn, ngôn hành đều có thực tâm (Chữ nội ngày xưa gợi ý nội hàn, nội xá, ngày nay nội địa, nội chú.)

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng giỏi, được nhà vợ mạnh, dựa thế quý nhân.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: ở nội. _Giới sĩ: thành danh ở trong nước, ở địa phương. _Người thường: dược nhờ thế lực, kinh doanh đắc ý, nữ mệnh có chồng giỏi.

Hào 3:

Tỷ chi phỉ nhân. Ý hào: Không chọn bạn, rất tổn hại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Trong chẳng người thân, ngoài không kẻ giúp, dù có lộc vị cũng sợ tuổi thọ kém, và đường con cái khó khăn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Học không thành, hay chơi với bọn vô loại để sinh tai tật, làm bậy bị tổn thương.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: đồng liêu bất hòa, bị lỗi. _Giới sĩ: truất giáng. _Người thường: bạn bè làm hại, khí huyết thương tổn. Nữ mệnh lấy chồng du đãng hoặc phá gia, nếu không thì cũng thua kiện, tiền mất tật mang, có tang phục nữa.

Hào 4:

Ngoại tỷ chi, trinh cát. Ý hào: Sánh vai với bên ngoài thật đáng cấp trên mình vừa ngay vừa tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tận tâm với chức vụ. Trong lòng ngoài mặt như in. Phú quý bền lâu.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng chính đại, không a dua, không tụ bạ, được tôn trọng nơi xóm làng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: vinh thăng lợi lộc. _Người thường: ra ngoài được bạn bè giúp đắc lực.

Hào 5:

Hiền tỷ, vương dụng tam khu, thất tiền cầm, ấp nhân bất giới, cát. Ý hào: Có đức thì để cả thiên hạ gần gũi với mình.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Rất công rất chính, sử trên đối dưới đều hợp đạo lý. Cao thì ở trung ương, nhỏ nhất cũng ăn lộc quan, ấp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng trung chính có đạo đức, cô đơn, sau có bạn, trước vất vả, sau dễ dàng, dù thế nào cũng vẩn đủ no ấm, văn võ đủ tài.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: vinh thăng. _Giới sĩ: đỗ đạt, được tiến cử. _Người thường: Tiên trở hậu thuận.

Hào 6:

Tỷ chi vô thủ, hung. Ý hào: Kém đức thì sao cảm phục được thiên hạ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Dù văn tài võ giỏi, cũng mất cơ hội rồi, chẳng kịp nữa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Giảm thọ, cô đơn, mất che chở.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: không được lòng dân, nguy. _Giới sĩ: chẳng ai giúp đỡ, khó thành danh. _Người thường: hình khắc, tai ương, kém nữa bị giảm thọ.

>> Xem thêm quẻ: Thủy Địa Tỷ trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top