Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thuần khảm

29.Thuần khảm

Ðại cương:

Tên quẻ: Khảm là Hãm (hiểm, mắc kẹt, linh lạc, gian nan)

Thuộc tháng 10.

Lời tượng

Thủy tấu chí, tập Khảm. Quân tử dĩ thường đức hạnh tập giáo sự.

Lược nghĩa

Nước đều tiến đến là quẻ Khảm Kép. Người quân tử lấy đấy mà luôn giữ đức hạnh, tập rèn việc giáo huấn.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý; lại sanh tháng 10, là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Hiểm nghèo Khảm muốn thông,

Giữ nước, phải tương dung,

Sẻ quạ đương bày trận,

Cùng trời chiếc nhạn tung.

Hào 1:

Tập KHẢM, nhập vu KHẢM hãm, hung. Ý hào: Không biết cách trừ hiểm, nên không ra được chỗ hiểm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tri cơ giữ đạo, tuy đi đến chỗ hiểm mà không vào chỗ hiểm.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tài xoàng chí mọn, không gặp thời không đúng chỗ., lối bùn lầy lội, không cách vượt lên.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Phòng khiển trách, truất giáng. _Người thường: Phòng đắm đuối. Chỉ có tăng ni ẩn dật là yên ổn.

Hào 2:

KHẢM hữu hiểm, cầu tiểu đắc. Ý hào: Ðương gian nan, tìm cách thoát hiểm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Lúc biến cố, tuy chưa thành việc lớn, nhưng cũng cứu được cái nguy đổ sụp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chỉ làm được việc qui mô nhỏ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Trải chức vụ nhỏ. _Giới sĩ: Thi bằng nhỏ thôi. _Người thường: Kinh doanh nhỏ Nữ mạng làm vợ nhỏ, nô tỳ. Vận xấu phòng bệnh tim, bụng, khí huyết.

Hào 3:

Lai chí khảm khảm, hiểm thả chẩm, nhập vu khảm hãm vật dụng. Ý hào: Qua lại đều hiểm không thoát được hiểm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Không đến nỗi chìm đắm, cũng bảo vệ sinh tồn, nen thân và nhà không đến nỗi suy sụp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tài nhược chí đoản, nghèo khó mãi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: nên lui bước. _Giới sĩ: Ðợi thời. _Người thường: Gian nan thêm kiện tụng nữa.

Hào 4:

TÔN Tửu quỹ, nhị dụng phẫu, nạp ước tự dũ, chung vô cữu. Ý hào: Lấy điều thiện cẩm được nguyên thủ, thành công.

MỆNH - HỢP - CÁCH Lòng thành cứu được hiểm, dẹp được khó, nên đức nghiệp thịnh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Dễ thành dễ phá, bỗng vinh bỗng nhục, ăn mặc kiệm ước, phúc trạch thường.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Giữ việc nghi lễ. _Giới sĩ: Khó tiến. _Người thường: Có sự giao ước, phòng tang phục.

Hào 5:

KHẢM bất doanh, kỳ kỳ bình, vô cữu. Ý hào: Có cách cứu hiểm, thì thành công cứu hiểm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðổi nguy ra an, cứu vớt được dân, công nghiệp không nhỏ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tài nhỏ, giải được ách, bình an.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phận nhỏ nhưng không nguy. _Giới sĩ: Lợi nhỏ. _Người thường: Bình thản, không nguy gì.

Hào 6:

Hệ dụng huy mặc, chí vu tùng cức, tam tuế bất đắc, hung. Ý hào: Vô tài mà ở chỗ cực hiểm tất nguy vong.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Nên ẩn cư nơi sơn lâm, hoặc làm tăng đạo.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tổn thân, phá tổ, cốt nhục khó yên, tuổi thọ kém, hình khắc nhiều.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Lo chăng chối hoặc an trí. _Giới sĩ: Ðấu tranh gây cấn. _Người thường: Phòng tù ngục.

>> Xem thêm quẻ: Thuần Khảm trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top