Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thủy trạch tiết

60.Thủy trạch tiết

Ðại cương:

Tên quẻ: Tiết là Chỉ (hữu hạn nhi chỉ, đến một thời gian nào thì ngừng, có chừng mực, có tiết độ, tiết tháo, tiết chế).

Thuộc tháng 11

Lời tượng

Trạch thượng hữu thủy: Tiết, quân tử dĩ chế số độ, nghị đức hạnh

Lược nghĩa

Trên đầm có nước là quẻ Tiết (chừng mực) Người quân tử lấy đấy mà chế ra độ số và nghị luận về đức hạnh.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Đinh: Tỵ, Mão, Sửu

Mậu: Thân, Tuất, Tý

Lại sanh tháng 11 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Đường đi hiểm trở thì thôi,

Giữ mình tiết độ, an vui dễ dàng

Niềm vui cũng phải có chừng

Kiêu dâm vô độ sẵn sàng biến hung.

Hào 1:

Bất xuất hộ đình, vô cữu. Ý HÀO: Liệu thời mà tự thủ thì khỏi nhục.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Học rộng cổ kim, thấu lẽ không tắc, giữ chức bên trong, hoặc việc công chính, lớn thì ở trung ương, nhỏ thì ở quận xã (hộ tịch, nhân khẩu).

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cẩn thủ, không cạnh tranh, không tai hại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Cú ở trung ương, không ra ngoài. _Giới sĩ: Tiến thủ được. _Người thường: Nên thủ cựu. Số xấu có triệu chứng bị mắc kẹt, bế tắc.

Hào 2:

Bất xuất môn đình, hung. Ý HÀO: Thời đen tối mà thủ kỹ giữ mình quá cũng không hay.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài mà chẳng biết sử dụng, gặp thời mà chẳng biết tiến thủ, giữ châu báu để nước mê man, giữ thân trong sạch giữa đời loạn luân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Quê mùa, không thông đạt nhân tình, khốn khổ giữ tiết, chẳng dám làm gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Mất thời cơ, không sáng suốt nên khó tiến thủ. _Người thường: Không thông thạo, có dự tính đáng làm mà lại không làm, đáng đi ra ngoài mà lại ru rú ở nhà, đại khái nên hoạt động không nên im lìm.

Hào 3:

Bất tiết nhược, tắc ta nhược, vô cữu. Ý HÀO: Không giữ chừng mực đến nỗi phải lo.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuy ngồi địa vị, ăn lộc nước, mà chẳng biết cách chế độ để tổn tài hại dân, buồn thảm.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chuyên gian nịnh, đi quá kỷ Phận mà cơm áo cũng chẳng dư, sau gặp nhiều trở ngại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Xa xỉ bê bối đến cùng nguy. _Giới sĩ: Kém đức hằng, nên xấu hổ. _Người thường: Phí phạm, không từng trải.

Hào 4:

An tiết, hanh. Ý HÀO: Yên Phận phụ tá nên thành công sữa trị.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Nguyên thủ không quên hiến pháp, người cộng tác không quên thừa thuận tiết độ, phúc trạch được lâu bền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng suốt đời an ổn, không có việc đổ vỡ, phu nhân thì thuần chồng con để làm việc nhà.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Trọng mệnh trời mà vỗ về dân tình, nữ mệnh làm việc uỷ lạo tốt. _Giới sĩ: Thành danh, nêu cao pháp luật. _Người thường: Kính tên, thờ tổ được phúc.

Hào 5:

Cam tiết, cát, vãng hữu thượng. Ý HÀO: Chừng mực tốt lành vui vẻ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Lập chế độ, nghị đức hạnh, thành công đương thời, lưu tiếng đời sau.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng chẳng cạnh tranh, không xa hoa, an bần cẩn thủ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Có thăng chuyển, đạt được. _Người thường: Mưu vọng toại ý.

Hào 6:

Khổ tiết, trinh hung, hối vong. Ý HÀO: Giữ tiết quá đáng cho nên xấu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Kiệm ước, liêm khiết, giảm phí, giản dị, cũng có vẻ không hợp nhân tình, nhưng cũng không tổn tài hại vật.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Quê, lận, sẻn, có tổ nghiệp mà không biết biến thông, ít hợp nhân tình, khó tránh hối hận.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Cố chấp quá nên hối. _Giới sĩ: Quá nghi ngại, nên than van. _Người thường: Ði quá lố, cầu danh lợi chẳng ăn thua gì, Người già giảm thọ.

>> Xem thêm quẻ: Thủy Trạch Tiết trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top