Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Thủy sơn kiển

39Thủy sơn kiển

Ðại cương:

Tên quẻ: Kiển là Nan (gian nan, vất vả)

Thuộc tháng 8

Lời tượng

Sơn thượng hữu thủy: Kiển. Quân tử dĩ phản thân tu đức.

Lược nghĩa

Trên núi có nước là quẻ Kiển (vất vả). Người quân tử lấy đấy mà trở lại xét mình để tu đức.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Bính: Thìn, Ngọ, Thân

Mậu: Thân, Tuất, Tý

Lại sanh tháng 8 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Phòng Đông - Bắc, lợi Tây – Nam

Trong mây có một khác phàm giai nhân

Hào 1:

Vãng kiển, lai dự. Ý HÀO: Thời không tiến được thì nên ngừng lại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tinh khôn, khéo xử nghịch cảnh thấy hiểm trở thì ngừng lại, trước khó sau gặp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tùy đường đi mà đánh xe, an bần lạc đạo.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược tưởng lệ. _Giới sĩ: Chờ thời sẽ tiến. _Người thường: Nên thủ Phận an thân.

Hào 2:

Vương thuần kiển kiển, phỉ cung chi cố. Ý HÀO: Hết lòng vì nước.

MỆNH - HỢP - CÁCH: kiệt lực vì trung hiếu.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cha con cùng gian tân, vợ chồng cùng trong sạch. Ðược làng xóm kính mến.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tận tâm với nhiệm vụ. _Giới sĩ: Không phải thời, nên khó tiến. _Người thường: Lội suối chèo đèo, kinh doanh khó, Số xấu lo cho bản mệnh.

Hào 3:

Vãng kiển, lai phản. Ý HÀO: Nên tiến, nghĩa nên trả lại.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biết thời cơ, được người tán trợ, hoặc được vào nội hàn, nội xá, an lạc tự tại.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Biết sửa lỗi, từ ngoài trở về với tổ nghiệp để sinh nhai, hoặc được nội trợ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Trở về trung ương. _Giới sĩ: Lợi thi đại học, lên cao được vào hàn lâm. _Người thường: Ðược mừng về vợ con. Số xấu bị hình khắc tổn thương.

Hào 4:

Vãng kiển lai liên. Ý HÀO: Thời không nên tiến, nên hợp lực với bên dưới thì cùng vượt được gian nan.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Thân với người giỏi, xuống với người dưới, đồng tâm hiệp lực, để cứu nguy dẹp loạn, hoặc trên thừa tổ nghiệp, dưới nối con hay phúc lộc dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng được người giúp sức, bình sinh an vui, được vui mừng về hôn nhân hay tử tức.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược thăng thưởng đều đều. _Giới sĩ: Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Số xấu: liên can kiện tụng. Tĩnh thì đỡ vất vả.

Hào 5:

Ðại kiển bằng lai. Ý HÀO: Bậc lãnh đạo đương thế gian nan, mừng được giúp sức.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có lương bằng giúp, cùng đỗi bĩ ra thái, đổi loạn thành trị.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thân gia lúc khốn đốn có lương bằng giúp sức, trước kiển sau thái.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ở quân ngoài, trong sạch. _Giới sĩ: Thi bằng trung cấp hoặc được vào đại học. _Người thường: Kinh doanh được đề cử, có lợi.

Hào 6:

Vãng kiển, lai thạc, cát, lợi kiến đại nhân. Ý HÀO: Cái nghĩa ở chỗ cứ theo vị lãnh đạo.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài to đức lớn, công huân lừng lẫy đương thời, danh dự tên vào thiên cổ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sinh nhai dựa vào người quyền thế, có người giúp sức bên trong, bình sinh an lạc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược vào nội các, nội hàn. _Giới sĩ: Tiến thủ thành danh. _Người thường: Cận quí hoạch lợi.

>> Xem thêm quẻ: Thủy Sơn Kiển trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top