Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Trạch phong đại quá

28.Trạch phong đại quá

Ðại cương:

Tên Quẻ: Đại Quá là Họa (hư hao, gian nan, lớn lao quá mức)

Thuộc tháng 2.

Lời tượng

Trạch diệt mộc: Đại Quá. Quân tử dĩ độc lập bất cụ, độn thế vô muộn.

Lược nghĩa

Nước đầm làm chết cây là quẻ Đại Quá. Người quân tử lấy đấy mà độc lập không sợ gì, ẩn cả đời không phiền muộn.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Tân: Sửu, Hợi, Dậu.

Đinh: Hợi, Dậu, Mùi

Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Tâm thừa, lực thiếu ngán không,

Gió xuân, chống gậy, khuây lòng câu ca.

Hào 1:

Tạ dụng bạch mao vô cữu. Ý hào: Kính thận để khỏi lầm lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cao khiết thanh liêm, được tin dũng hưởng phúc lâu bền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tính tham hư, ẩn nơi sơn lâm, đủ dùng không tham, nên không thất thố gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Cẩn thủ nên lộc vị bền. _Giới sĩ: Cẩn mật, siêu đức nghiệp. _Người thường: Kiệm ước đủ dùng, phòng có tang.

Hào 2:

Khô dương sinh đề, lão phu đắc kỳ thê, vô bất lợi. Ý hào: Dương được âm giúp.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cứu nguy dẹp loạn, lập công lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Trước tân khổ, muộn tuổi mới vinh hoa, hoặc vợ trễ con trễ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nếu nghỉ việc, được phục chức. _Giới sĩ: Chờ lâu được vời đến. _Người thường: Hoặc lấy vợ đẻ con, hoặc có con nuôi.Hoặc giới thiệu đồ đệ.

Hào 3:

Ðống nạo hung. Ý hào: Quá cương mà chẳng ích gì cho việc cả.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hăng hái, lập công giúp đời, nhưng thường bạo mạnh quá, Thành thương tổn có khi nguy hiểm nữa.

MỆNH - KHỘNG - HỢP: Hung bạo quá, nên họa hại luôn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Phòng thiệt hại, phòng nguy. _Người thường: Phòng đổ vỡ. Ðau mắt, đau chân.

Hào 4:

Ðống long, cát, hữu tha, lận. Ý hào: Cương nhu đủ cả, nên gánh được trọng trách, nhưng nếu thiên về phía mềm yếu thì sẽ hỏng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Là giường cột của đất nước, công huân lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng có danh vọng, được việc lớn cho gia đình, phúc lộc dày bền.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thường đứng đầu, giữ trọng trách. _Giới sĩ: Tiến thủ thành danh. _Người thường: Hay kiến thiết tu tạo, hay cố chấp, có khi rơi vào bọn gian nịnh để rồi hối thẹn.

Hào 5:

Khô dương sinh hoa, lão phu đắc kỳ sĩ phu, vô cửu, vô dự. Ý hào: Cương nhu không đủ tài để giúp đời.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cương quá, gặp kẻ không ra người không đủ tài lập công, chỉ đủ cơm áo, chẳng vinh chẳng nhục.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hoặc vợ già, con keo kiệt, thọ mỏng, tài xoàng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Không bền. _Giới sĩ: Khó tiến. _Người thường: Khó kinh doanh, đương vui hóa buồn, đường đẹp hóa xấu, trước nghịch cảnh, sau mới thuận.

Hào 6:

Quá thiệp, diệt đính, hung, vô cữu. Ý hào: Tử nạn vì nước.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vì việc đất nước, lâm đại nạn, dám tuẫn quốc, lưu danh sử sách.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí lớn, mưu nhỏ, gặp họa khó còn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thân nguy. _Giới sĩ: Ðỗ khôi khoa (I). _Người thường: Bị tai nạn đến dầu đến trán.

>> Xem thêm quẻ: Trạch Phong Đại Quá trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top