Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Ðoài vi trạch

58.Ðoài vi trạch

Ðại cương:

Tên quẻ: Đoài là Duyệt (Hỷ duyệt, vui lòng, vừa ý, song hỷ...)

Thuộc tháng 10.

Lời tượng

Lệ trạch Đoài. Quân tử dĩ bằng hữu giảng tập.

Lược nghĩa

Đầm liền với đầm là quẻ Đoài (vui vẻ) người quân tử lấy đấy mà bạn bè cùng giảng giải thực tập với nhau.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Đinh: Tỵ, Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi

Lại sanh tháng 10 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Được dùng chính ở phương Tây

Cùng nhau giảng tập vui vầy anh em

Gió xuân đào lý ấm êm

Hóa rồng nghìn dặm ngày thêm vẫy vùng.

Hào 1:

Hòa đoài, cát. Ý HÀO: Hoa vui đối với mọi người, nên được lòng dân.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Thấm nhuần cái học của thánh hiền Văn chương là tinh hao của đất nước, công danh lập sớm, phúc trạch dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: An thường hòa khí, tuy không lộc vị, cũng ruộng vườn thêmh thang vui thú.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hưởng ứng, hiệp lực với nhau, làm nên chính sự tốt đẹp. _Giới sĩ: Bạn tốt cùng tiến tới. _Người thường: Hòa hợp, mọi việc đều vừa lòng, vợ chồng hòa thuận. Số xấu thì có thể xẩy kiện tụng.

Hào 2:

Phu đoài, cát, hối vong. Ý HÀO: Thành thực không nịnh bợ, nên không lầm lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Công thành rủ xuống cả một thời đại.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người < kết="" giao=""> vui vẻ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Ðược thăng thưởng, tiến tới. _Người thường: Mọi việc được thuận hòa.

Hào 3:

Lai đoài, hung. Ý HÀO: Nịnh bợ nên xấu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giao thiệp trên với người quyền quí dưới với phú hào, tuy chẳng làm được việc gì lớn nhưng cũng an vững được chức nghiệp của mình.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chỉ quen đưa đón nịnh bợ a dua, chẳng được nể vì mà thêm người cười khinh.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Lỗi xu nịnh, khuất tất. _Giới sĩ: Chạy chọt buồn lắm. _Người thường: Quy lụy thêm tai họa, có khí vong thân.

Hào 4:

Thương đoài Vị ninh, giới tật, hữu hỷ. Ý HÀO: Tuyệt giao với bọn tà nịnh, để giữ một lòng trung nên hưởng phúc.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Lánh tà, gần hiền, nhường giỏi, đo đức để lập công lâu dài.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hiền ác lẫn lộn, xu hướng bất định lòng chẳng yên, việc chẳng đẹp, nhưng cũng cứ cẩn thận thì trước khó sau dễ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Có mưu đuổi quân tà, được thăng chuyển. _Giới sĩ: Ðược lựa chọn vui mừng. _Người thường: Buôn bán có lợi, thêm nhân khẩu. Kém hơn thì tật bệnh chẳng yên, tâm chí chưa yên ổn.

Hào 5:

Phu vu bác, hữu lệ. Ý HÀO: Nếu dùng nhầm kẻ gian tà là nguy hại đó.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ở ngôi tôn, lỡ dùng lầm kẻ gian hỏng việc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí bất định, dùng bậy người để sinh oán nghét.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp gian nịnh, dèm pha. _Giới sĩ: Buồn vì bị mất, bị đoạt. _Người thường: Bị gian tà âm mưu vây quanh làm hại.

Hào 6:

Dẫn đoài. Ý HÀO: Chuyên việc làm vui người.

MỆNH - HỢP -CÁCH: Ðẹp trên vui dưới, hòa khí tưng bừng phúc trạch vẫn thế.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Gian tà là cổ hoặc lòng người, ai cũng ghét, việc chẳng ra sao.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vai trò hướng dẫn ở cấp cao. _Giới sĩ: Cũng tiến dẫn, lãnh đạo, nhưng chưa rõ rệt. _Người thường: Tuy hòa đồng với mọi người, nhưng không hiển đạt được, số xấu thì có tật ách ở mắt, hoặc bị ô uế.

>> Xem thêm quẻ: Thuần Đoài trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top