Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Trạch lôi tùy

17.Trạch lôi tùy

Ðại cương:

Tên quẻ: Tùy là Thuận (theo hoàn cảnh)

Thuộc tháng 7.

Lời tượng

Trạch trung hữu Lôi: Tùy. Quận tử dĩ hướng hối nhập yến tức.

Lược nghĩa

Trong đầm có sấm là quẻ Tùy. Người quân tử lấy đấy mà khi buổi tối đêm đến, nên đi vào sự an nghỉ.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Canh: Tý, Dần, Thìn

Đinh: Hợi, Dậu, Mùi

Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý, sanh từ tháng 2 đến tháng 8 cũng phúc dày. Sanh từ tháng 9 đến tháng 1 thì phúc kém.

THƠ RẰNG:

Âm dương xuất xứ phải bày

Tâm can tùng bách coi gì tuyết sương

Hào 1:

Quan hữu du, trinh cát, xuất môn giao hữu công. Ý hào: Tuỳ người tuỳ việc để thay đổi, chỉ cần giữ công bằng ngay thẳng thì không lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài to đức lớn, giải quyết đại sự.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có chỗ quyền thế để dựa, giữ công tâm thì không thất bại, nhiều người thuê, hoặc ra ngoài kinh doanh cũng được việc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: có thay đổi để làm việc chánh đáng. _Giới sĩ: có cơ hội tốt. _Người thường: hoạch lợi .

Hào 2:

Hệ tiểu tử, thất trượng phu. Ý hào: Mất đường lối chữ Tuỳ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài nhỏ, tính bất định, không thân cận người quân tử. Nữ mệnh lấy chồng quí hiển, được con thứ giúp đỡ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Làm nô tỳ thay chức thấp kém (tuỳ phái).

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: nên lui bước, không được an ổn, bị điều tiếng, có thể bị giam giữ. Mọi người nên tri cơ, tuỳ hoàn cảnh mà tiến thoái.

Hào 3:

Hệ trượng phu, thất tiểu tử, tuỳ hữu cầu đắc, lợi cư trinh. Ý hào: Ðã tuỳ được điều chính và nhân có thế, lợi được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Gặp người trên, được như ý. Nhưng bầy nô tộc tiểu nhân nói xấu, cứ từ từ đừng nôn nóng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có danh lợi nhưng đường con cái kém. Nữ mệnh được chồng làm nên, nhưng khắc tử tức.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được tiến cử vinh hiển. _Giới sĩ: gặp quí nhân nên danh phân. _Người thường: doanh mưu đắc lợi, cần giữ nhân nghĩa cần khẩu thiệt.

Hào 4:

Tuỳ hữu hoạch, trinh hung. Hữu phu tại tạo. Dĩ minh, hà cữu. Ý hào: Ðạo tuỳ, dù có đi đến chỗ nguy, nhưng cứ thành thực chính đáng thì không lỗi gì.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hợp tình hợp lý, vị ở cao mà không lộng quyền.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tuy có lộc vị, nhưng không tránh được điều xấu, hoặc bị khiển trách, nghi kỵ, hoặc bán buôn xuôi ngược vất vả.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: chuyên quyền _Giới sĩ: tiến thủ, nên danh _Người thường: được đề cử, xấu biến thành tốt.

Hào 5:

Phu vu gia, cát. Ý hào: Còn lòng thành dùng người hiền, nên có kết quả.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Thân hiền, nên nhiều người theo, lập được công.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người trung chính, không ai ghen ghét.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: mừng thăng ngạch trật. _Giới sỉ: đỗ đạt được tiến cử. _Người thường: nhiều việc vui mừng.

Hào 6:

Câu hệ chi, nã tòng duy chi, vương dụng hanh vu tây sơn. Ý hào: Lấy lòng thành mà dùng đạo tuỳ, có thể thông cảm được với thần minh.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Thành thực, ôn lương, huệ minh, cảm phục được lòng người, nên đạt chí, thông thần.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Càng hoạt động chỉ khốn cùng gian nan. Duy ẩn ở sơn lâm thì tốt.

XEM - TUẾ - VẬN: Phàm gặp hào này thì hay lo lắng tội vạ, chí không đạt, tuổi thọ không lâu. _Quan chức: hay bị dèm pha _Giới sĩ: bị bôi nhọ. _Người thường: phòng tổn hại hoặc bị giam giữ.

>> Xem thêm quẻ: Trạch Lôi Tùy trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top