Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Trạch sơn hàm

31.Trạch sơn hàm

Ðại cương:

Tên quẻ: Hàm là Cảm (giao cảm, cảm thông, cảm động)

Thuộc tháng 1.

Lời tượng

Sơn thượng hữu trạch: Hàm. Quân tử dĩ hư thu nhân

Lược nghĩa

Trên núi có đầm là quẻ Hàm (giao cảm). Người quân tử lấy lòng hư không (vô tư không có thành kiến gì) để tiếp thu người.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Bính: Thìn, Ngọ, Thân

Đinh: Hợi, Dậu, Mùi

Lại sanh tháng 1 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Tự nhiên thông cảm sâu xa

Giờ nên lấy vợ coi là hoàng kim

 

Hào 1:

Hàm kỳ mẫu. Ý hào: Không nên cảm mà cảm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Phận nhỏ mà chí cao, thành danh lúc còn trẻ, già mới được hưởng lộc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Trung niên dời nhà đi xa, chưa được toại nguyện.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Quan gần thì đổi đi xa, chức nhàn thì được bận. _Người thường: Nên đi buôn xa, tăng ni tiến tới được. Ðại để mưu cầu việc gì càng vội, càng khó thành.

Hào 2:

Hàm kỳ phi, hung, cư cát. Ý hào: Tĩnh lợi hơn động.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Xem thời mà tiến, thấy phải hãy làm, đối trên không vượt Phận, đối dưới không trái đạo, tai hại không sanh, cát tường tự đến.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí lớn tham vọng nhiều, bôn tẩu cũng vì cơm áo, tân khổ mới thành gia.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ngồi yên thì tốt, lưu động có hại. _Giới sĩ: Khó gặp dịp may. _Người thường: Tất tả ngược xuôi, Tĩnh thì hơn.

Hào 3:

Hàm kỳ cổ, chấp kỳ tuỳ, vãng lận. Ý hào: Cảm không chính đáng, không khỏi hối thẹn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tri cơ tiến thoái. Hoặc vai vế làm to, mà có điều hối không kịp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thì tính khéo làm vụng., chỉ theo người, thất bại.

XEM - TUẾ- VẬN: _Quan chức: Phòng trích giáng. _Giới sỉ: Chỉ xoàng, thi cử ở dưới người. _Người thường: Giao việc gì làm việc ấy.

Hào 4:

Trinh cát, hối vong, đồng đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tư. Ý hào: Học theo tài vương bá.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Thành thật, cảm được ngôi trên, làm ơn được cho dân, công lớn, lộc nhiều.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thì tâm ám muội, thiên lệch, bôn ba, tư cách xoàng, không có gì mở mang cả.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Chấp chính có bước tiến. _Giới sĩ: Có lợi chưa sáng tỏ. _Người thường: Bạn bè nhờ nhau, được việc nhỏ, cầu to thì hỏng, lòng ít an tĩnh.

Hào 5:

Hàm kỳ muội, vô hối. Ý hào: Không cảm với vật nào nên không hệ lụy gì.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tự lập tuy không có công nghiệp với đời, nhưng cũng không hệ lụy hối tiếc gì.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thì chí mê lượng hẹp, bỏ gốc theo ngọn, tầm thường phúc mỏng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hay chấp nhất mất lòng đồng liêu. _Giới sĩ: Khó tiến thủ. _Người thường: Tính tình khó hợp, mưu việc nhỏ.

Hào 6:

Hàm kỳ phụ, giáp, thiệt. Ý hào: Nói cách cảm người.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có đức, có ngôn luận, hoặc giữ chức về thuyết đàm, được lòng trên, xứng đáng tiếng khen của quần chúng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Khua môi múa mép làm loạn đầu óc thiên hạ, khó tránh lỗi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chúc: Phòng dèm pha trách cứ. _Giới sĩ: Thứ làm du thuyết, kỹ nghệ, bình luận hay có huỷ báng.

>> Xem thêm quẻ: Trạch Sơn Hàm trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top