Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Lôi phong hằng

32.Lôi phong hằng

Ðại cương:

Tên quẻ: Hằng là Cửu (lâu, thường luôn, đương nhiên cứ thế).

Thuộc tháng 1.

Lời tượng

Lôi phong: Hằng. Quân tử dĩ lập bất dịch phương.

Lược nghĩa

Sấm gió là quẻ Hằng (thường). Người quân tử lấy đấy mà đứng vững không đổi phương hướng.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Tân: Sửu, Hợi, Dậu

Canh: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 1 là cách công danh phú quý. Sanh từ tháng 9 đến tháng 12 thì phúc kém.

THƠ RẰNG:

Ngồi yên quân tử chớ lo,

Tiền đồ chẳng ngại trời cho chu tuyền.

Phong thư đến, tự nhật biên,

Cần xa bốn biển đã truyền danh thơm.

Hào 1:

doản hằng, trinh hung, vô du lợi. Ý HÀO: Cố chấp không đo thời thế, chẳng nên cứ hằng như thế.

MỆNH - HỢP- CÁCH: Liệu sự giao thiệp thân sơ như thế nào rồi hãy cầu,đo thời- thế nên chăng ra sao rồi hãy làm, thì mới đạt đươc chí, toại được ý, thành quý- nhân được.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chẳng biết Phận mình, chẳng lường nông sâu, nên động làm là trở- trệ thất bại.

XEM -TUẾ - VẬN: _Quan chức: không được lòng cấp trên _Giới sĩ: khó gặp tri kỷ. _Người thường:Chẳng hiểu nhân tình, cứ nhơn nhơn ngoài đường. Tĩnh thì đỡ xấu

Hào 2:

Hối vong Ý HÀO: Giữ đạo trung nên ít lỗi.

MỆNH - HỢP- CÁCH: Thấy điều thiện thì làm, có lỗi thì sửa, hưởng phú quý phuc trạch

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng bình bình chẳng xấu,già không bệnh tật, sống lâu, tiếng trong sạch.

XEM - TUẾ -VẬN: _Quan chức:Cẩn thận không-sơ,khoáng. _Giới sĩ:Tôn sùng dức tính. _Người thường: Cố thủ không bị hao tổn.

Hào 3:

Bất hằng kỳ đức, hoặc thừa chi tu, trinh lận. Ý HÀO: Không giữ đức hằng, làm điều bất thiện.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hỏng nết mất tiếng, khó dung thứ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Phòng cách giáng, chê cười. _Người thường: Phòng nhục nhã kiện tụng.

Hào 4:

Ðiền vô cầm. Ý HÀO: Không nên giữ lâu mà cứ ở lâu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cũng dùng xảo thuật để được lòng trên, ham hưởng lộc vị công danh, sớm thoái thì hơn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Việc làm không thực sự, sinh nhai kém, hoặc nghề săn bắn.

XEM - TUẾ - VẬN _Quan chức và giới sĩ: Thoái bộ, khó tiến. _Người thường: Mọi người doanh mưu phí lực.

Hào 5:

Hằng kỳ đức, trinh, phu nhân cát, phu tử hung. Ý HÀO: Lấy đức nhu lào đạo hằng mà chẳng lo là thiện vậy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có đức hoặc được vợ hiền giúp sức,

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Quyền vào tay người khác, hoặc gặp vợ hung hãn, hại gia đạo.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: A dua quyền thế, bị chê cười. _Giới sĩ: Tiến liều bị nhục. _Người thường: Bá thiện bị huỷ báng, bài xích.

Hào 6:

Chấn hằng, hung. Ý HÀO: Chỉ tạo động, lên không biết cố thủ, thế là không đúng đạo hằng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Làm đúng lý không hỏng việc, hợp nghĩa không quá chức Phận.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thích làm to, lập công mà trái phép lộng hành chỉ thêm đổ bại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hiếu động, cầu danh lợi nhỏ thì được, lớn thì uổng công. _Nữ mạng: Không lợi cho chồng con.

>> Xem thêm quẻ: Lôi Phong Hằng trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top