Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Lôi thiên đại tráng

34.Lôi thiên đại tráng

Ðại cương:

Tên quẻ: Đại Tráng là Chí (tức Ý chí là mạnh).

Thuộc tháng 2.

Lời tượng

Lôi tại thiên thượng: Đại tráng

Quân tử dĩ phi lễ nhất lý

Lược nghĩa

Sấm ở trên trời là quẻ Đại tráng. Người quân tử lấy đấy, thấy cái gì không hợp lẽ phải thì chẳng làm.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn.

Canh: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý. Xuân hạ thì được phúc dày. Thu đông phúc mỏng, tháng 7, 8 hãy còn được mùa.

THƠ RẰNG:

Giữ chí, còn mưu chỉ họa tai,

Nước trời gặp được tốt hòa đôi.

Lập thân chính đại không hư hiểm

Tự thủ, trong rừng một quả khai.

Hào 1:

Tráng vu chỉ, chinh hung, hữu phu. Ý HÀO: Tiến liều là khốn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài rắn giỏi sáng suốt, cứ thong dong mà xem cuộc biến, cứ hàm ý mà liệu cơ, không nóng dữ, thì giữ toàn vẹn được thân, gia.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị dèm pha, nhục. _Giới sỉ: Gặp không hay. _Người thường: Kiện tụng lôi thôi. Phòng bệnh chân.

Hào 2:

Trinh, cát. Ý HÀO: Trở lại đường chính.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Khỏi thiên lệch, khỏi thái quá, thành người cốt cán của quốc gia.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người ổn thực, phong lưu, đời ít tai nạn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ngôi vị thanh cao. _Giới sĩ: Tiến thủ thành danh _Người thường: Kinh doanh toại ý.

Hào 3:

Tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng, trinh lệ; đê dương xúc phiên, luy kỳ dốc Ý HÀO: Cậy sức đương hăng nên khó thoát nguy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cũng là bậc quân tử nhưng coi việc thiên hạ không đáng làm, nên thiếu trì trọng để xét biến, coi người thiên hạ không ai đáng sợ, nên thiếu thong dong để tường cơ, vì vậy dù ngay thẳng cũng bị nguy.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sinh khí huyết cương cường, hay tranh đấu, để khởi hấn, tổn tài, bại gia.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Hoạn nạn, tiến thoái đều khó tránh. _Giới sĩ: Bị trở trệ cả. _Người thường: Tụng sự, tang phục, hình khắc đa đoan người của đều bất lợi.

Hào 4:

Trinh cát, hối vong; Phiên quyết bất luy; tráng vu đạ dư chi phúc. Ý HÀO: Trở về đường chính, có thể tiến được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Sửa điều thiên lệch cho ngay lại, không dùng quá cương, nên tiến dễ dàng, dựng công lập nghiệp. Văn chương phát lên ở lúc thanh niên, muộn tuổi được hưởng phúc trạch.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng bình sinh được an vui, chuyển bĩ thành thái, nghiệp nhà phong hậu.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phận hẩm hiu thì khởi lên được. _Giới sĩ: Ðỗ cao. _Người thường: Hưởng phúc, tĩnh lâu thì động, tất được lành.

Hào 5:

Táng dương vu dị, vô hối. Ý HÀO: Ðức không đủ để tiến mà vẫn được việc.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Lấy sự mềm dẻo để cảm phục cường bạo đổi khó thành dễ, cũng yên được việc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhu nhược, phúc nhỏ, thọ ít.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Sơ khoáng Phận sự. _Giới sĩ: Mất tiếng. _Người thường: Mưu vọng chẳng được việc gì. Người ốm có triệu chứng nguy kịch.

Hào 6:

Ðê dương xúc phiên, bất năng thoái, bất năng toại, vô du lợi, gian tắc cát. Ý HÀO: Hết thời tráng rồi mà còn cứ tráng, thì không lợi gì.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cố thận trọng trong xét sự lý, ngoài thuận thời thế, khéo dùng sức tráng thì cũng tiến được.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí tráng tài nhược, chẳng lượng nên chặng, hay gặp nguy hiểm.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Bị truất giáng. _Giới sĩ: Khó tiến. _Người thường: Vượt Phận, trái nghĩa, thị phi tranh tụng, tiến thoái không thi thố được gì.

>> Xem thêm quẻ: Lôi Thiên Đại Tráng trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top