Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Lôi địa dự

16.Lôi địa dự

Ðại cương:

Tên quẻ: Dự là duyệt (hòa vui)

Thuộc tháng 5.

Lời tượng

Lôi xuất địa phấn: Dự. Tiên vương dĩ tác nhạc sùng đức, ân tiến chi Thượng đế, dĩ phối Tổ Khảo.

Lược nghĩa

Sấm nổ đất vang là quẻ Dự (hòa vui). Đấng Tiên Vương lấy đấy mà làm ra nhạc để (tỏ lòng) sùng Đức, ân cần dâng lên Thượng đế, để Tổ Khảo cùng phối hưởng.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Ất: Mùi, Tỵ, Mão

Quý: Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, Tỵ, Mão

Canh: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 5 là cách công danh phú quý.

Sấm nổ tháng 3, tháng 8 cũng vang lừng, đại phú quý. Những tháng khác, phúc nhỏ.

THƠ RẰNG:

Tiếng sấm vang lừng bao biến hóa,

Núi rừng xanh tốt, vững non sông

 

Hào 1:

Minh dự hung. Ý hào: Ðược dự, khoe ầm lên, nên lại kém đi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðược dự thế lực, nhưng chỉ thành việc nhỏ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Lượng hẹp. Mà tham vọng nhiều sợ thất bại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: thắc mắc đợi ân sủng. Có việc phải trình bày để khỏi lỗi. _Giới sĩ: có cơ hội thành danh. _Người thường: lo sợ, khẩu thiệt, trở ách.

Hào 2:

Giới vu thạch, bất chung nhật, trinh cát. Ý hào: Giữ trung chánh, gặp cơ hội.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Siêng năng đức nghiệp. Mẫn tiệp danh cao.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng giữ vững, không xiểm nịnh, không vẩn đục tri cơ, tốt.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: biết tiến thoái đúng lúc. _Giới sĩ: tiến thủ thành dang. _Người thường: Mưu tính được lợi.

Hào 3:

Hu dự, hối tri, hữu hối. Ý hào: Trông vào người mà vui, hối kịp thì khỏi ăn năn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tuy có người trên giúp ta, cũng không xong. Dù chức vụ nhỏ, cũng hơi trắc trở.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Lòng dùng dằng, Trí không yên.

XEM - TUẾ - VẬN: Phàm mọi việc không đúng thực tế, tiến thoái vô định. Thị phi khôn lường.

Hào 4:

Do dự, đại hữu đắc, vật nghi, bằng hạp tràm. Ý hào: Có công đem vui đến, lại bảo cho biết cách giữ gìn lấy sự vui mừng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tiếng thơm đức hậu, quyền trọng, công cao, làm việc lớn. Giải quyết được việc lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng có phúc đức, được tôn trọng, vợ chồng hòa vui. Nếu vợ mạng âm thì phúc thọ, nhưng không có ngôi chính.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: được hiểu biết. _Giới sĩ: tiến cử. _Người thường: kinh doanh đắc lợi.

Hào 5:

Trinh tật, hằng bất tử. Ý hào: Nếu vui thỏa ý thì bị đắm đuối.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Là quí nhân chánh đáng, nhưng chí khí mềm oặt để quyền binh về người khác, tuy hiển đạt nhưng có tật bệnh mới sống lâu được.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhu nhược, thiếu tự lập, nhiều bệnh hoạn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: phải dựa vào quyền thế người khác. _Giới sĩ: không người giúp, khó gặp cơ hội. _Người thường: nhiều việc lo nghĩ, tai nạn khó tránh. Bệnh tim, bụng.

Hào 6:

Minh dự, thành hữu du, vô cữu. Ý hào: Vui thỏa thích nhưng biết cải biến thì không lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Biết nghe cản ngăn, cải lỗi lầm, nên có ít nhiều danh lợi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Vui quá hóa buồn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: bị triệt vì tham nhũng. _Giới sĩ: hôn mê, sai ngoa. _Người thường: kiêu ngạo, tranh tụng, nên sửa đổi mới khỏi lỗi.

>> Xem thêm quẻ: Lôi Địa Dự trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top