Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Lôi thủy giải

40.Lôi thủy giải

Ðại cương:

Tên quẻ: Giải là (Tán) “Tan biến cởi mở hoạn nạn, uất ức...”

Thuộc tháng 12

Lời tượng

Lôi vũ tác: Giải. Quân tử dĩ xá quá hựu tội.

Lược nghĩa

Sấm mưa tác động là quẻ Giải (cởi mở). Người quân tử lấy đấy mà bỏ lỗi thứ tội (cho kẻ khác).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ

Canh: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 12 là cách công danh phú quý. Tháng 2 tháng 8 sấm mưa đúng mùa thì phúc cũng dày. Từ tháng 9 đến tháng 1 (trừ tháng 12) thì phúc mỏng.

THƠ RẰNG:

Cửa rồng vốn là khách,

Sang năm cưỡi cá kình.

Doanh châu không chịu ở

Đài điện rắp công khanh

Hào 1:

Vô cữu. Ý HÀO: Có đức, giúp nhau để không mắc lỗi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cương nhu giúp nhau, mạnh khoan vừa đúng, vừa hồn nhiên, không đa sự nhiễu dân, tai nạn khỏi, phúc trạch dầy.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng bình dị, cử chỉ đúng mức, được tri kỷ giúp đỡ, không cùng quẫn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Xứng đáng, có dịp được thăng chuyển. _Giới sĩ: Ðỗ đạt, thành danh. _Người thường: Hôn nhân thành, kinh doanh được.

Hào 2:

Ðiền hoạch tam hồ, đắc hoàng thỉ, trinh cát. Ý HÀO: Trừ khử gian tà.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ðức cao vọng trọng, trừ tà giúp thiện, trên vun đức trị, dưới sửa tục dân, thành một BẬC - NGUYÊN - LÃO của thời đại.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng thân người hiền xa kẻ gian, điền sản, phong du, hôn nhân hai lần, hoặc làm phu tráng cũng đủ ăn đủ mặc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Làm lớn lắm (ngày xưa chức Tam cô, Tam công, Hoàng môn, Hoàng đường.) _Giới sĩ: Ðỗ to (ngày xưa là bảng vàng, và được tiến cử: nhị giáp, Tam giáp, Tiến sĩ) _Người thường: Ðiền sản gia tăng, hoặc là vũ tướng thì đi trinh phạt, săn bắn, hoặc có việc cải cách 3 lần, tốt lành.

Hào 3:

Phu thả thừa, trí khấu chí, trinh lận. Ý HÀO: Vô đức mà ngồi địa vị, tai hoạ khó tránh.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hàn vi mà trở nên phú quí, phải cẩn mật, kẻo giặc cướp đến.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hiểm trá, tham ô, điếm nhục, chỉ thêm gây hấn. Ðàn bà như thế lại càng khó nên.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng ruồng đuổi, hạch xách. _Giới sĩ: Phòng trích giáng nhục nhã, dù đã đỗ đạt. _Người thường: Phòng trộm cướp, kiện tụng, thị phi.

Hào 4:

Giải nhi mẫu, bằng chí tư phu. Ý HÀO: Phải nghiêm chỉnh mà tuyệt giao thì mới đúng đạo và hợp chí.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Xa kẻ gian, hợp sức với người hiền thì làm việc lớn, cái gì mà không thành?

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Không lánh ác, gần thiện, nên công nghiệp hẹp hòi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng bạn đảng tập họp đú đởn có hại. _Giới sĩ: Phòng bạn bè hoang đãng dâm dục. _Người thường: Phòng bè gian oán hờn.

Hào 5:

Quán tử duy hữu giải, cát; hữu phu vu tiểu nhân. Ý HÀO: Người quân tử bỏ bọn ác đi thì có lợi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Nắm quyền công lý, tiến hiền trừ gian thì quốc gia được an ninh, dân sinh được thoải mái, công nghiệp ấy to, mấy người sánh kịp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người thành tín, từ huệ, đức nghiệp lớn, phúc trạch nhiều.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Giữ chức việc quan trọng trừ gian hoặc cầm quyền chinh phạt. _Giới sĩ: Thành danh. _Người thường: Thâu lợi, tụng giải, bệnh khỏi.

Hào 6:

Công dụng xạ chuẩn vu cao dung chi thượng, hoạch chí vô bất lợi. Ý HÀO: Giải tán được giặc bên ngoài.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Văn trị được thời bình, võ dẹp được thời loạn, công huân rất lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là đường cao nhà lớn, phúc lộc vẹn toàn, quân tử đến gần, tiểu nhân sợ sệt.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược thăng quyền, binh suý lập công. _Giới sĩ: Ðỗ đạt. _Người thường: Thâu lợi.

>> Xem thêm quẻ: Lôi Thủy Giải trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top