Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Lôi trạch qui muội

54.Lôi trạch qui muội

Ðại cương:

Tên quẻ: Quy muội là đại, là bất chính thức (không căng tri tế nhị, xử sự đại đi cho xong việc, sau sẽ làm cứ hối, cần phải kiểm thảo).

Thuộc tháng 7.

Lời tượng

Trạch thượng hữu lôi: quy muội. Quân tử dĩ vĩnh chung tri tệ.

Lược nghĩa

Trên đầm có sấm là quẻ Quy muội (gả em gái). Người quân tử lấy đấy mà (nghĩ cho kỹ) mãi về sau, để biết cái tệ hại sẽ xảy ra.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Đinh: Tỵ, Mão, Sửu

Canh: Ngọ, Thân, Tuất

Lại sanh tháng 7 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Về đi mé nước thơm lừng

Mận đào một đóa đợi chừng gió xuân

Hào 1:

Qui muội, dĩ đệ, phả năng lý, chinh, cát. Ý HÀO: Có đức mà thiếu ứng viện, cam Phận vậy.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có đức mà chẳng gặp thời, Phận dưới mà không người giúp chỉ được việc nhỏ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng giữ Phận thường, đi từ sự khó nhọc, hoặc tái bệnh chân, phải ngồi.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp được chữ sự có tiếng. _Giới sĩ: Ðỗ khoa nhỏ. _Người thường: Ðức nhỏ, được lợi nhỏ thôi, hoặc lấy thêm thiếp, hoặc vào nhà quyền thế để giải quyết cái sống.

Hào 2:

Diêu năng thị, lợi u nhân chi trinh. Ý - HÀO: Có đức mà không gặp cấp trên biết cho.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Mình gồm tài đức, mà không gặp " minh chủ " nhưng tấm lòng vẫn không ai lay chuyển nổi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có học vấn mà không danh lợi, ở chốn sơn lâm tiền của đủ dùng, phúc trạch vững giữ tĩnh đạm phòng mục tật.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Vị khó thay đổi. _Giới sĩ: Khó gặp dịp may. _Người thường: Yên Phận, không hại gì, số xấu người u hiểm, lại mất trong cảnh tối tăm.

Hào 3:

Qui muội dĩ tu, phản qui dĩ đệ. Ý HÀO: Vô đức vô ứng, nên cam Phận đệ thiếp.

MỆNH - HỢP - CÁ CH: Không gặp dịp tốt, chỉ làm được việc nhỏ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí hẹp hòi, việc làm thì vất vả, nhờ cậy vào kẻ mạnh thì phúc trạch nhỏ, không cho hơn gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gặp họa cách giáng. _Giới sĩ: Khốn khổ đợi thời. _Người thường: Phải lao công chán lắm, lo buồn tiến thoái, nế NGUYÊN ÐƯỜNG tốt thì có tỳ thiếp đỡ đầu.

Hào 4:

Qui muội thiên kỳ, trì qui hữu thì. Ý HÀO: Cốt giữ đạo, chẳng tiến cẩu thả được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Chính đại, nhưng giữ đạo, đợi thời không đỗ đạt sớm, muộn tuổi thành việc lớn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ðức lớn nhưng bị trở lực, vợ trẻ con muộn, muộn tuổi mới vinh hoa.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ở ngoài đợi gọi về trung ương. _Giới sĩ: Ðợi thời đợi bổ nhiệm. _Người thường: Ði buôn bán xa chưa về.

Hào 5:

Ðế Ất qui muội, kỳ quân chi duệ, bất nhu, ký duệ chi duệ lương, nguyệt cơ vọng cát. Ý HÀO: Gái có đức, phong tục tốt đẹp.

MỆNH- HỢP - CÁCH: Theo nếp cổ, khoan lượng, ưa nhã nhặn, công danh đạt, phúc lộc thịnh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Sang hèn cũng đối đãi thế, phú chẳng kiêu, có lòng muốn nhưng không tham.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Thăng chuyển và đỗ đạt. _Người thường: Ðược toại nguyện. Lấy vợ được của, hoặc làm quí khách của nước .

Hào 6:

Nử thừa khuông vô thưc, sĩ khuê dương vô huyết, vô du lợi. Ý HÀO: Vô đức, vô ứng, ước trước mà không hẹn sau.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có tài mà không được dùng, có bằng mà chẳng lộc vị, có vợ mà khó có con.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Có khổ mệt óc, nghĩ nhiều chỉ quẩn.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Chỉ hư vị. _Giới sĩ: Hư danh. _Người thường: Kinh doanh uổng sức. Người già có tang, tế

>> Xem thêm quẻ: Lôi Trạch Quy Muội trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top