Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Sơn phong cổ

18.Sơn phong cổ

Ðại cương:

Tên quẻ: Cổ là sự, hoại (lắm việc, hư hoại).

Thuộc tháng 1.

Lời tượng

Sơn hạ hữu phong: Cổ. Quân tử dĩ chấn dân dục đức.

Lược nghĩa

Dưới núi có gió là quẻ Cổ (việc). Người quân tử lấy đấy mà làm phấn khởi lòng dân, và nuôi đức tính.

Hà Lạc giải đoán

Phàm được quẻ này phần nhiều bắt đầu phải gian nan, hoặc mê muội, sau mới làm thành, được thừa hưởng tổ nghiệp.

Những tuổi Nạp Giáp:

Tân: Sửu, Hợi, Dậu

Bính:Tuất, Tý, Dần.

Lại sanh tháng 1 là cách công danh phú quý. Nhưng đối với cha mẹ, gia đình, không được thuận thảo.

THƠ RẰNG:

Việc dù có đẹp nữa chăng.

Cũng phòng ba lượt bị băng hoại liền

Vinh hoa đừng cậy uy quyền

Sợ rằng đeo nhục khổ phiền thân tâm.

Hào 1:

Cán phụ chi cổ, hữu tử, khảo vô cữu, lệ, chung, cát. Ý hào: Sửu trị tổ nghiệp.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Dũng tiến quyết tâm làm. Trải bao gian nan, lập được công trạng, đúng đạo nghĩa của tiền nhân, để lại quy mô cho con cháu.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Không được nhờ tổ nghiệp gặp khó không nản, vinh không kiêu.

XEM - TUẾ- VẬN: _Quan chức: việc nặng trừ gian diệt tệ. _Giới sĩ: thừa được chí của ông cha. Toại ý có khảo thí. _Người thường: kinh doanh đắc lợi, số xấu lo buồn. Già bị giảm thọ.

Hào 2:

Cán mẫu chi cổ, bất khả trinh. Ý hào: Cấp dưới ca tụng sự nghiệp của người trên để tỏ đạo thuận tòng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cương quyết, trung chính nhưng khó gặp tri kỷ, sửa chữa đổ nát, đời rất ngưỡng vọng. MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người trung trực.

XEM - TUẾ - VẠN: _Quan chức: thừa tài sửa đổi việc cũ. _Giới sĩ và người thường: được thừa nghiệp kinh doanh lớn của cha mẹ, nhưng phải sửa sang lại cả. _Nữ mệnh: Cần kiệm trì gia, làm giầu.

Hào 3:

Cán phụ tri cổ, tiểu hữu hối, vô đại cữu. Ý hào: Sửa trị một cách quá cứng rắn nên không tránh được có ăn năn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Là kẻ sĩ cương quyết, sửa trị không kiêng nể, có điều sai, nhưng rồi lại sửa.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Trước vất vả sau mới được đắc dụng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: có chủ trương, nên cẩn trọng. _Giới sĩ: nóng nẩy sinh lầm lỗi. _Người thương: phàm nên cẩn thận, đừng tin lời gian nịnh, thì đỡ hối hận.

Hào 4:

Du phu chi cổ, vãng kiến lận. Ý hào: Cấp cao sửa tệ tục mà cứ dùng dằng mãi sau không sửa được.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tinh ủy mị, tuy có đại tài mà không thực hiện được việc nhỏ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Hoài nghi lo lắng, không quả quyết, chỉ làm được việc nhỏ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: hư vị, ngồi suông. _Giới sĩ: rượu chè, phế nghiệp. _Người thường: lười, chỉ phè phỡn. Tổn hại, đau chân.

Hào 5:

Cán phụ chi cổ, dụng dự. Ý hào: Dùng được người tài trị nước, có danh dự.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Lập thành đại nghiệp, cha mẹ thơm lây.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Củng khởi gia, được hàng xóm trọng vọng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: vinh hiển. _Giới sĩ: hoặc đỗ đạt, được tiến cử, nên danh. _Người thường: lập lại qui mô gia tộc, nên danh, vui mừng.

Hào 6:

Bất sự vương hầu, cao thượng kì chi. Ý hào: Có đức mà không được dùng, giữ chí ở ẩn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giữ trí cao thượng, coi thường danh lợi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thanh cao khác người, ăn ở đạm bạc, không theo phàm tục.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: cáo hưu. _Giới sĩ: đợi thời. _Người thường: an Phận.

>> Xem thêm quẻ: Sơn Phong Cổ trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top