Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Sơn hoả bí

22.Sơn hoả bí

Ðại cương:

Tên quẻ: Bí là sức (trang sức, làm cảnh đẹp thêm).

Thuộc tháng 11

Lời tượng

Sơn hạ hữu hỏa: Bí. Quân tử dĩ minh thứ chính vô cảm chiết ngục

Lược nghĩa

Dưới núi có lửa là quẻ Bỉ (trang sức đẹp thêm). Người quân tử lấy đấy mà làm sáng tỏ việc chính trị thường thường không dám xử đoán việc hình ngục.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp:

Kỷ: Mão, Sửu, Hợi

Bính: Tuất, Tý, Dần

Lại sanh tháng 11 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Không cầu, lộc tự trời cho

Xưa buồn, nay gặp trâu bò lại vui

Hào 1:

Bí kỳ chỉ, xả xa nhi đồ. Ý hào: An Phận dưới.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cương chính, đạt thì văn sức đẹp cả thiên hạ, cùng thì giữ thân mình. Tài đức lớn không lấy vận cùng thông làm vui buồn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Vất vả bôn ba dựa thế phú hào.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng thoái. _Giới sĩ: Phòng truất giáng _Người thường: Chạy ngược xuôi, bỏ dễ nghe khó, xa người thân, gần người sơ. Tĩnh thì hung, động thì cát (tức là không nên bị động, chịu ép một bề.)

Hào 2:

Bí kỳ tu. Ý hào: Trang sức cho người để chấn tác việc làm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Văn chương học vấn sáng sủa giúp nước.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Học rộng tài nhanh, thường an vui.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: nhân người mà thành công, được thăng chuyển _Giới sĩ: Văn chương được người ta yểm trợ. _Người thường: Ðược đề cử, kinh doanh trôi chảy. Tuy gặp tri kỷ, cũng đừng cậy thế.

Hào 3:

Bí như nhu như, vĩnh trinh, cát. Ý hào: Nếp sống an nhàn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Danh cao trọng vọng, đại quí hiển.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Kiến thức hơn người, hoặc tài lộc dồi dào tuổi hạc cao, được giúp sức.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược khen tặng hay huy chương. _Giới sĩ: Ðược giúp đỡ thành danh. _Người thường: Nhiều người giúp sức, không khó nhọc.

Hào 4:

Bí như, Bà như, Bạch mã hàn như, Phỉ cấu hôn cấu. Ý hào: Cầu nhau thương mến nhau.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Học rộng tài cao, lão thành nơi Hàn viện trước khó sau dễ, người thân ngờ vực, xuất chinh dược đắc cách.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tuổi trẻ lao đao, muộn có kết quả.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Trước khó sau thành. _Người thường: Buồn có, vui có, trước hiểm sau an lành, vận xấu có tang phục.

Hào 5:

Bí vu khâu viên thúc bạch tiên tiên, Lận trung cát. Ý hào: Lấy đức tiết kiệm mà trị nước.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Cần gốc chất thực, tuy có vẻ quê mùa nhưng tiết kiệm làm cho nước được phú túc. Ðược thọ khánh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cục mịch quá mà vẫn thiếu thốn.

XEM - TUẾ - VẬN: Phúc lộc già thọ, việc lớn khó tiến thủ, việc nhỏ tốt.

Hào 6:

Bạch bí vô cữu. Ý hào: Trang sức đến cùng, trở về gốc cũ nên tránh được lỗi lầm.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Theo cổ nhân, chất phát, học vấn hơn đời phúc lộc dồi dào.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Người điềm tĩnh, chân thật, biết tuỳ thời.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: thăng chuyển. _Giới sĩ: Tiến thủ. _Người thường: Kinh doanh thật thà. Có tang phục bên ngoại.

>> Xem thêm quẻ: Sơn Hỏa Bí trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top