Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Sơn thiên đại súc

26.Sơn thiên đại súc

Ðại cương:

Tên quẻ: Đại súc là Tụ (tích trữ sức lớn để chờ thời).

Thuộc tháng 12.

Lời tượng

Thiên tại sơn trung: Đại Súc. Quân tử dĩ đa thức tiền ngôn vãng hành, dĩ súc kỳ Đức.

Lược nghĩa

Trời ở trong núi là quẻ Đại Súc. Người quân tử lấy đấy mà phải biết nói theo lời trước, làm việc theo xưa cho nhiều, để mà nuôi lấy đức mình.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp

Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn

Bính: Tuất, Tý, Dần

Lại sanh tháng 12 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Mái chèo vượt sóng muôn trùng,

Lưỡi câu sẵn có, doanh bồng đường đây.

Hào 1:

Hữ lệ, lợi dĩ. Ý hào: Thoái tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tri cơ tiến thoái, giữ mình, hưởng phúc.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Tuỳ thời xử thường, xử biến.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nên từ. _Giới sĩ: Ðợi thời _Người thường: Nên thủ cựu, kẻo có tai biến.

Hào 2:

Dư thoát phúc. Ý hào: Tự đình chỉ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tri cơ, minh mẫn, biết tiến thoái, hoặc treo ấn từ quan.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Bé chẳng học hành, già vô vị, đau cẳng đau lưng.

XEM - TUẾ - VẬN: Phòng thất lạc, tai bay vạ gió. Số xấu khó tràng thọ.

Hào 3:

Lương mã trục, lợi, gian trinh, nhật nhàn dư vệ, lợi hữu du vãng. Ý hào: Cùng lên, cùng có cách ổn đáng.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có đủ học vấn tài đức, để làm việc lớn, chữ mã chữ vệ gọi ý chức chỉ huy quân xa, quân mã, vệ binh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Vọng động, dù cùng đi với người quân tử cũng vẫn gian nan.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Coi về xe ngựa. _Giới sĩ: Vượt lên cao. _Người thường: Ðược trên tin dùng, nhưng cũng bôn tẩu gian nan, sau mới thành.

Hào 4:

Ðồng ngưu chi cốc, nguyên cát. Ý hào: Ngăn điều ác ngay từ lúc đầu thì làm được điều thiện.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hoặc có chuyên khoa nhi đồng hoặc đỗ khôi khoa. Phú quí song toàn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chỉ gần quí nhân thôi, tài nhỏ, việc bé.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Thăng chuyển. _Người thường: Có mừng, thêm trâu bò của cải.

Hào 5:

Phần thỉ chi nha cát. Ý hào: Chế được điều ác ngay từ gốc,

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài đức lớn, lập công lớn, hưởng phú quí.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí nhỏ, lợi nhỏ, có việc mừng nhỏ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Thăng tiến. _Người thường: Nhiều việc vui mừng. Nếu thất đức thì bị giảm nhiều.

Hào 6:

Hà thiên chi cù hanh. Ý hào: Chúa càng được nhiều thì lúc thi thố ra càng rộng lớn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Công lớn, danh cao, mở bội hào bình, đương thời trọng vọng.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chí lớn mưu cao thì vạ lại to.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Thăng tiến. _Người thường: Hoạch lợi.

>> Xem thêm quẻ: Sơn Thiên Đại Súc trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top