Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.
Hotline tư vấn (Zalo): 081.750.5493.
Email: Tuvancohoc@gmail.com.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Sơn địa bác

23.Sơn địa bác

Ðại cương:

Tên quẻ: Bác là Lạc (rơi rụng, tan mất)

Thuộc tháng 9.

Lời tượng

Sơn phu ư địa: Bác. Thượng dĩ hậu hạ an trạch.

Lược nghĩa

Núi tựa vào đất là quẻ Bác (tan mất). Người trên lấy đấy mà làm cho dưới được dày thì mới yên chỗ ở.

Hà Lạc giải đoán

Được quẻ này phần nhiều là người làm lớn hay là quý nhân nhưng không tránh khỏi cô lập hình khắc.

Những tuổi Nạp Giáp

Ất hoặc Quý: Mùi, Tỵ, Mão

Bính: Tuất, Tý, Dần

Lại sanh tháng 9 là cách công danh phú quý. Sanh những tháng khác thì không khỏi anh em bất hòa, bôn ba vất vả.

THƠ RẰNG:

Bền dưới nhà ở mới yên

Đề phòng bất trắc lo phiền xảy ra

Hào 1:

Bắc sàng dĩ túc, miệt trinh, hung. Ý hào: Kẻ tiểu nhân làm hại đạo chính.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vẫn là công tử, nhưng ý nông hẹp rồi.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Chân chẳng đứng yên, việc không nhất định, hoặc tiểu nhân làm hại, hoặc chính mình sinh chuyện tiểu tiết vụn vặt.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Thấy cơ hội thì tiến được. ngoài ra bệnh chân tay, nô bộc làm tổn hại, anh em bất hòa, chỉ lợi việc tu đạo. Xấu nữa thì thân nát nhà tan, doanh mưu thất bại.

Hào 2:

Bác sàng dĩ biện, miệt trinh hung. Ý hào: Cái họa tiểu nhân càng gần.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Người giầu sang trung trực bị dèm pha.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Nhà không yên, thân quyến hết nhờ, hôn nhân khó thành.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng truất giáng. _Giới sĩ: Khó tiến thủ. _Người thường: Không toại nguyện, dưới ghét, trên ngờ.

Hào 3:

Bác chi Vô cữu, Ý hào: Tiểu nhân biết phục thiện (hào 6 ứng)

MỆNH - HỢP - CÁCH: Quý nhân biệt lập, khác người thường.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Phúc mỏng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược cấp trên quý mến. _Người thường: Khó gặp tri kỷ, tìm lối khác mà lập công danh. Hoặc có điều chi lo phiền về cha mẹ, vợ con.

Hào 4:

Bác sàng dĩ phu, hung. Ý hào: Âm họa sát người rồi.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Dù là quý nhân mà sau mất cả thể cách.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Mưu xấu hoạ xấu, tự mình hại mình.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Phòng bị dèm pha. _Giới sĩ: Khó gặp cơ hội. _Người thường: Gian nan hình khắc kiện tụng.

Hào 5:

Quán ngư, dĩ cung nhân sủng, vô bất lợi. Ý hào: Ðem đám đông ra quy thiện, được lợi lớn.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Là đại qyú nhân kiêm văn võ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ðứng đầu đám đông, dựa vào phú hào, được cơm no áo ấm.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Gia quan tiến chức, giữ việc trọng yếu. _Giới sĩ: Ðứng đầu sổ, nên danh. _Người thường: Kinh doanh vượt người, hòa hợp. Nữ mạng tiền tài nhà của thăng tiến có phước.

Hào 6:

Thạch quả bất thực, Quân tử đác dư, Tiểu nhân bác lư. Ý hào: Ði cùng đường mà người quân tử vẫn thế.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Ngôi vị lớn, dẹp loạn, trị nước.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Bạc đức, dù có kỷ luật giỏi cũng vô dụng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Có quyền binh. _Giới sĩ: Ðược tiến cử. _Người thường: Cẩn thận giữ luật pháp, được an toàn hoặc tu tạo cung thất.

>> Xem thêm quẻ: Sơn Địa Bác trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top