Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Sơn thủy mông

4.Sơn thủy mông

Ðại cương:

Tên quẻ: Mông là Muội (còn ngu tối cần được hướng dẫn).

Thuộc tháng 8.

Lời tượng

Sơn hạ xuất tuyền: Mông, Quân tử dĩ quả hạnh dục đức.

Lược nghĩa

Dưới núi, suối mới chảy ra là quẻ Mông (trẻ thơ). Người quân tử lấy đấy mà giữ nết cho quả quyết, nuôi đức cho cao.

(Suối mới chảy ra chưa có hướng nhất định).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi được nạp Giáp:

Mậu: Dần, Thìn, Ngọ.

Bính: Tuất, Tý, Dần

Lại sanh vào tháng 8 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Tiến thoái ý chưa quyết,

Lòng ngờ việc chưa thành.

Muốn nên danh và lợi

Đợi buổi nhất dương sinh.

(Quẻ phục tháng 11).

Hào 1:

Phát mông. Lợi dụng hình nhân, dụng thoát trất cốc dĩ vãng lận. Ý hào: Nói rõ đường lối hay phương pháp dạy trẻ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Gần bậc tôn quí, chuyên cần đức nghiệp, có khi không dùng lối mưu cần danh lợi, hay văn bằng ngạch trật, mà đi con đường biên soạn QUỐC SỬ, thiết lập điển hình, chẳng nắm quyền hành gì mà nắm thưởng phạt.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người lương dân thiện sĩ túc y túc thực, không bị gian nan gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: là giáo giới, vân giới pháp luật gia. _Giới sĩ: bắt đầu thi cử. _Người thường hay bị quan tụng, xích mích với bạn bè tranh đấu can qua, thị phi ám muội. Số xấu hay bị hình án.

Hào 2:

Bao mông cát, nạp phụ cát, tử khắc gia. Ý hào: làm đúng đạo thầy thì tốt.

MỆNH - HỢP - CÁCH: là bậc đại hiền, đại lượng bao đồng được mọi việc, giữ hòa khí với mọi người, trung hiếu vẹn toàn.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: thì cũng khởi gia lập nghiệp, vợ đảm con quí.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: nên thủ Phận. _Giới sĩ: học trò sinh viên nên vào sư phạm. _Người thường: được nhân tình hòa hợp, mọi việc đều nên, hôn nhân tốt lành, sinh nở khoẻ mạnh, động tĩnh bình an.

Hào 3:

Vận dụng thủ nữ, kiến kim phu, bất hữu cung, vô du lợi. Ý hào: nói về kẻ yếu hèn, dễ bán rẻ thân Phận, không đáng cho thu nạp.

MỆNH - HỢP - CÁCH: dù là người học rộng biết nhiều có danh lợi, nhưng cũng chỉ là bọn bỏ gốc cầu ngọn, phải chánh theo tà. Nữ mạng là số sủng thiếp. Làm ni cô hoặc ca kỹ thì cũng yên thân.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: có thói thâm hiểm, khua môi múa lưỡi, nhiều hư ít thực, bòn tẩu bụi đời, lao lực tâm thân.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Tham nhũng nhục nhã. _Giới sĩ: bỏ học trốn nghề. _Người thường: đeo tiếng thị phi, hoặc mang họa tửu sắc thanh âm. Ðại để nên yên tịnh, đề phòng mọi việc.

Hào 4:

Khốn mông, lận. Ý hào: nói cái hại không biết làm thân với người giỏi để học.

MỆNH - HỢP - CÁCH: tuy có tài nhưng khó gặp được người lãnh đạo sáng suốt, cú thui thủi giữ tiết lấy một mình và uổng tài ở nơi hẻo lánh.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: ít giao thiệp, hay khoe khoang, hiếm con cháu, chỉ nên làm tăng đạo.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: không người đỡ đầu không cổ cánh, chậm thăng thưởng. _Giới sĩ: không ai đề cử, khó tiến thân. _Người thường: lạnh nhạt nhân tình kinh doanh trở ngại, Ðại để yên tĩnh thì hơn, vọng động có hại.

Hào 5:

Ðồng mông, cát. Ý hào: nói cách dùng người tài phải chí thành thì công nghiệp trị nước mới có kết quả.

MỆNH - HỢP - CÁCH: trẻ tuổi minh mẫn, đứng tuổi khiêm cung. Tuổi thanh xuân đỗ đạt thành tài nhờ phúc ấm tổ tiên, được kêu chọn ra coi dân, trị nước, việc làm trôi chảy.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: thì cũng an thường thủ Phận hòa quang đồng trần, không điều tiếng gì.

XEM - TUẾ - VẬN: _Thì mọi người đều vừa lòng toại ý.

Hào 6:

Kích mông. Bất lợi vi khấu, lợi ngự khấu.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Có danh vị lợi lộc, hoặc sớm được tuyển dụng, lập chiến công, hoặc làm những chức (thời xưa là Tiết chế binh sư, chủ quan hình ngục)

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người có chí khí, không sợ đảm nhiệm việc lớn, không lừa dối trách vụ nhỏ. Hoặc làm hào lý có quyền hành.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: giữ việc ngăn giặc. _Giới sĩ: lập công bắt được giặc cướp. _Người thường: phòng kiện tụng tranh dành, bị trộm cắp hay nô bộc làm hại.

>> Xem thêm quẻ: Sơn Thủy Mông trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top