Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

QUẺ DỊCH CHO LỜI GIẢI BÁT TỰ HÀ LẠC

Lời giải Bát Tự Hà Lạc tương ứng với quẻ dịch Sơn lôi di

27.Sơn lôi di

Ðại cương:

Tên quẻ: Di là Dưỡng (nuôi).

Thuộc tháng 8.

Lời tượng

Sơn hạ hữu lôi: Di quân tử dĩ thận ngôn ngữ, tiết ẩm thực.

Lược nghĩa

Dưới núi có sấm là quẻ Di (nuôi). Người quân tử lấy đấy mà cẩn thận nói năng, tiết độ ăn uống.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp

Canh: Tý, Dần, Thìn

Bính: Tuất, Tý, Dần

Lại sanh tháng 2 đến tháng 8 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Hương đan quế, áng công danh,

Người đi muôn dặm, cảnh tình vẫn thơm

Hào 1:

Xả nhĩ linh quy, quan ngã đóa di, hung. Ý hào: Bỏ tư cách của mình, đáng khinh bỉ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Nhờ người để thành lập nơi khác nhưng được ít mất nhiều.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Bất nghĩa, tham ô, có hại.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nhục vì tham nhũng. _Giới sĩ: Hoang dâm, bị chê cười. Học trò được lương ăn. _Người thường: Bội ngược, tranh của, có hại. Ðại để cứ giữ chính đạo là tốt.

Hào 2:

Ðiên di phất kinh: vu khâu di, chinh hung. Ý hào: Cầu người nuôi không phải chỗ.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Giữ điều chính mà kiên nhẫn nuôi thân dưỡng tính.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Thay đổi bất định, là kẻ dưới mà coi thường người trên, hoặc bị hoạn nạn câu thúc.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Phòng truất giáng, khiển trách bị nhục. _Người thường: Tiến thoái, thị phi bất nhất, xấu quá có thể bệnh nặng đến nguy.

Hào 3:

Phất di trinh, hung; thập niên vật dụng, vô du lợi. Ý hào: Cách nuôi trái đạo.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Sửa lỗi, bỏ những thèm khát, thì có thể làm việc qui mô nhỏ.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Trái nghĩa, mất tin cậy, thân và nhà mất tin cậy.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức và giới sĩ: Mất tiếng vì làm liều, thất bại. _Người thường: Hoang đàng, hỏng việc, khổ sở.

Hào 4:

Ðiên di cá thổ thị đam đam, kỳ dục trục trục, vô cưu. Ý hào: Dùng người hiền để nuôi dân.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Tài lớn dựng nền hòa bình, cải cách. Ðuổi tà lập chính.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Ðiên đảo ham chơi, tổn tài phá gia, hoặc bị đuổi, sống vất vả.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Ðược trên mến. _Giới sĩ: Tiến thủ ,nên danh. _Người thường: Ðược quí nhân giúp đỡ, toại nguyện. Số xấu: Phòng bị đuổi (hoặc nhà cửa ..) luôn bị điều này tiếng kia.

Hào 5:

Phất kinh. Cư trinh cát, bất khả thiệp đại xuyên. Ý hào: Làm nguyên thủ mà phải cậy nhờ người nuôi dân giúp mình.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Hưởng phú quí sẵn có, hoặc nhờ tổ nghiệp.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Bình sinh tân khổ, được người giúp đỡ.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Nhờ người mà thành công mới giữ nổi địa vị. _Giới sĩ: Ðược đề cử, làm nhỏ. _Người thường: Có chỗ nhờ, đạt được chí. Phòng sông nước.

Hào 6:

Do di, Lệ cát, Lợi thiệp đại xuyên. Ý hào: Có quyền có vị, làm việc lớn đất nước.

MỆNH - HỢP - CÁCH: Vị tôn đức trọng, chăm lo việc nước, công huân quán thế, phúc trạch bền lâu.

MỆNH - KHÔNG - HỢP: Cũng là người hưởng phúc thọ, được ngưỡng vọng.

XEM - TUẾ - VẬN: _Quan chức: Quyền cao chức trọng. _Giới sĩ: Ðỗ cao. _Người thường: Kinh doanh hoạch lợi.

>> Xem thêm quẻ: Sơn Lôi Di trong cuốn Kinh Dịch - Đạo của người quân tử, tác giả Nguyễn Hiến Lê

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ cohoc007@gmail.com

Fanpage Tử Vi Cổ Học Gửi email Chat với Tư Vấn Cổ Học
top