Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 15/11/1997
Giới tính: NamGiờ sinh: Dậu
Bát tự: Ngày Tân Dậu tháng Tân Hợi năm Đinh Sửu giờ Đinh Dậu
Tổng số dương: 38 - Tổng số âm: 32Nạp âm: GIÁNG HẠ THỦY
Chính quẻ: Ðịa lôi phục Biến quẻ: Lôi thủy giải
Nguyên đường: Hào 5Nguyên đường: Hào 2
Quẻ hổ: Thuần khônQuẻ hổ: Thủy hỏa ký tế
Hóa công: Khảm Nguyên khí:

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 6 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 7 đến 12 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 13 đến 21 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 22 đến 27 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 28 đến 33 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 34 đến 39 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 40 đến 48 tuổi: Lôi thủy giải - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 54 tuổi: Lôi thủy giải - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 55 đến 63 tuổi: Lôi thủy giải - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 69 tuổi: Lôi thủy giải - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 75 tuổi: Lôi thủy giải - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 76 đến 81 tuổi: Lôi thủy giải - Hào 1

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top