Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 8/12/1995
Giới tính: NamGiờ sinh: Dần
Bát tự: Ngày Quí Dậu tháng Mậu Tý năm Ất Hợi giờ Giáp Dần
Tổng số dương: 15 - Tổng số âm: 34Nạp âm: SƠN ÐẦU HỎA
Chính quẻ: Phong hỏa gia nhơn Biến quẻ: Hỏa sơn lữ
Nguyên đường: Hào 5Nguyên đường: Hào 2
Quẻ hổ: Hỏa thủy vị tếQuẻ hổ: Trạch phong đại quá
Hóa công: ĐoàiNguyên khí:

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 9 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 10 đến 18 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 19 đến 27 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 28 đến 33 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 34 đến 42 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 43 đến 48 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 54 tuổi: Hỏa sơn lữ - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 55 đến 63 tuổi: Hỏa sơn lữ - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 72 tuổi: Hỏa sơn lữ - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 73 đến 78 tuổi: Hỏa sơn lữ - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 79 đến 87 tuổi: Hỏa sơn lữ - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 88 đến 93 tuổi: Hỏa sơn lữ - Hào 1

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top