Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 2/10/1992
Giới tính: NữGiờ sinh: Tị
Bát tự: Ngày Tân Hợi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Thân giờ Quí Tị
Tổng số dương: 35 - Tổng số âm: 28Nạp âm: KIẾM PHONG KIM
Chính quẻ: Sơn thủy mông Biến quẻ: Phong sơn tiệm
Nguyên đường: Hào 3Nguyên đường: Hào 6
Quẻ hổ: Ðịa lôi phụcQuẻ hổ: Hỏa thủy vị tế
Hóa công: Khảm Nguyên khí: Khôn

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 6 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 7 đến 12 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 13 đến 18 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 19 đến 27 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 28 đến 33 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 34 đến 42 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 43 đến 51 tuổi: Phong sơn tiệm - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 52 đến 57 tuổi: Phong sơn tiệm - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 58 đến 63 tuổi: Phong sơn tiệm - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 72 tuổi: Phong sơn tiệm - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 73 đến 78 tuổi: Phong sơn tiệm - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 79 đến 87 tuổi: Phong sơn tiệm - Hào 5

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top