Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 28/7/1990
Giới tính: NamGiờ sinh: Mão
Bát tự: Ngày Giáp Ngọ tháng Quí Mùi năm Canh Ngọ giờ Đinh Mão
Tổng số dương: 32 - Tổng số âm: 30Nạp âm: LỘ BÀN THỔ
Chính quẻ: Trạch lôi tùy Biến quẻ: Ðịa trạch lâm
Nguyên đường: Hào 1Nguyên đường: Hào 4
Quẻ hổ: Phong sơn tiệmQuẻ hổ: Ðịa lôi phục
Hóa công: Khảm Nguyên khí: Chấn

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 9 tuổi: Trạch lôi tùy - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 10 đến 15 tuổi: Trạch lôi tùy - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 16 đến 21 tuổi: Trạch lôi tùy - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 22 đến 30 tuổi: Trạch lôi tùy - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 31 đến 39 tuổi: Trạch lôi tùy - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 40 đến 45 tuổi: Trạch lôi tùy - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 46 đến 51 tuổi: Ðịa trạch lâm - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 52 đến 57 tuổi: Ðịa trạch lâm - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 58 đến 63 tuổi: Ðịa trạch lâm - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 72 tuổi: Ðịa trạch lâm - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 73 đến 81 tuổi: Ðịa trạch lâm - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 82 đến 87 tuổi: Ðịa trạch lâm - Hào 3

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top