Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 1/3/1990
Giới tính: NamGiờ sinh: Tị
Bát tự: Ngày Ất Sửu tháng Mậu Dần năm Canh Ngọ giờ Tân Tị
Tổng số dương: 26 - Tổng số âm: 28Nạp âm: LỘ BÀN THỔ
Chính quẻ: Thủy sơn kiển Biến quẻ: Phong thủy hoán
Nguyên đường: Hào 2Nguyên đường: Hào 5
Quẻ hổ: Hỏa thủy vị tếQuẻ hổ: Sơn lôi di
Hóa công: KhảmNguyên khí: Chấn Ly

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 6 tuổi: Thủy sơn kiển - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 7 đến 15 tuổi: Thủy sơn kiển - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 16 đến 21 tuổi: Thủy sơn kiển - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 22 đến 30 tuổi: Thủy sơn kiển - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 31 đến 36 tuổi: Thủy sơn kiển - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 37 đến 42 tuổi: Thủy sơn kiển - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 43 đến 51 tuổi: Phong thủy hoán - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 52 đến 60 tuổi: Phong thủy hoán - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 61 đến 66 tuổi: Phong thủy hoán - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 67 đến 75 tuổi: Phong thủy hoán - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 76 đến 81 tuổi: Phong thủy hoán - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 82 đến 87 tuổi: Phong thủy hoán - Hào 4

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top