Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 10/9/1989
Giới tính: NamGiờ sinh: Dần
Bát tự: Ngày Quí Dậu tháng Quí Dậu năm Kỷ Tị giờ Giáp Dần
Tổng số dương: 37 - Tổng số âm: 28Nạp âm: ÐẠI LÂM MỘC
Chính quẻ: Sơn địa bác Biến quẻ: Lôi sơn tiểu quá
Nguyên đường: Hào 1Nguyên đường: Hào 4
Quẻ hổ: Thuần khônQuẻ hổ: Trạch phong đại quá
Hóa công: Khảm Nguyên khí: Tốn

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 6 tuổi: Sơn địa bác - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 7 đến 12 tuổi: Sơn địa bác - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 13 đến 18 tuổi: Sơn địa bác - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 19 đến 24 tuổi: Sơn địa bác - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 25 đến 30 tuổi: Sơn địa bác - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 31 đến 39 tuổi: Sơn địa bác - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 40 đến 48 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 54 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 55 đến 60 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 61 đến 66 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 67 đến 72 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 73 đến 81 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 3

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top