Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 8/1/1989
Giới tính: NamGiờ sinh: Hợi
Bát tự: Ngày Mậu Thìn tháng Ất Sửu năm Mậu Thìn giờ Quí Hợi
Tổng số dương: 18 - Tổng số âm: 40Nạp âm: ÐẠI LÂM MỘC
Chính quẻ: Sơn thủy mông Biến quẻ: Thủy địa tỵ
Nguyên đường: Hào 6Nguyên đường: Hào 3
Quẻ hổ: Ðịa lôi phụcQuẻ hổ: Sơn địa bác
Hóa công: KhảmNguyên khí: Khảm

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 9 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 10 đến 15 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 16 đến 24 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 25 đến 30 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 31 đến 36 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 37 đến 42 tuổi: Sơn thủy mông - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 43 đến 48 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 54 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 55 đến 63 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 69 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 75 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 76 đến 81 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 2

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top