Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 26/10/1982
Giới tính: NamGiờ sinh: Dần
Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ tháng Canh Tuất năm Nhâm Tuất giờ Nhâm Dần
Tổng số dương: 23 - Tổng số âm: 48Nạp âm: ÐẠI HẢI THỦY
Chính quẻ: Lôi sơn tiểu quá Biến quẻ: Ðịa lôi phục
Nguyên đường: Hào 3Nguyên đường: Hào 6
Quẻ hổ: Trạch phong đại quáQuẻ hổ: Thuần khôn
Hóa công: ĐoàiNguyên khí:

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 9 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 10 đến 18 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 19 đến 24 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 25 đến 30 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 31 đến 36 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 37 đến 42 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 43 đến 48 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 57 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 58 đến 63 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 69 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 75 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 76 đến 81 tuổi: Ðịa lôi phục - Hào 5

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top