Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 16/1/1981
Giới tính: NữGiờ sinh: Sửu
Bát tự: Ngày Giáp Ngọ tháng Kỷ Sửu năm Canh Thân giờ Ất Sửu
Tổng số dương: 38 - Tổng số âm: 34Nạp âm: THẠCH LỰU MỘC
Chính quẻ: Phong lôi ích Biến quẻ: Lôi sơn tiểu quá
Nguyên đường: Hào 5Nguyên đường: Hào 2
Quẻ hổ: Sơn địa bácQuẻ hổ: Trạch phong đại quá
Hóa công: Khảm Nguyên khí: Chấn Khôn

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 9 tuổi: Phong lôi ích - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 10 đến 18 tuổi: Phong lôi ích - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 19 đến 27 tuổi: Phong lôi ích - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 28 đến 33 tuổi: Phong lôi ích - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 34 đến 39 tuổi: Phong lôi ích - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 40 đến 45 tuổi: Phong lôi ích - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 46 đến 51 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 52 đến 60 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 61 đến 69 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 75 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 76 đến 81 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 82 đến 87 tuổi: Lôi sơn tiểu quá - Hào 1

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top