Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 19/9/1974
Giới tính: NamGiờ sinh: Mùi
Bát tự: Ngày Quí Hợi tháng Quí Dậu năm Giáp Dần giờ Kỷ Mùi
Tổng số dương: 27 - Tổng số âm: 38Nạp âm: ÐẠI KHÊ THỦY
Chính quẻ: Ðịa sơn khiêm Biến quẻ: Phong địa quán
Nguyên đường: Hào 2Nguyên đường: Hào 5
Quẻ hổ: Lôi thủy giảiQuẻ hổ: Sơn địa bác
Hóa công: Khảm Nguyên khí: Cấn

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 6 tuổi: Ðịa sơn khiêm - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 7 đến 15 tuổi: Ðịa sơn khiêm - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 16 đến 21 tuổi: Ðịa sơn khiêm - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 22 đến 27 tuổi: Ðịa sơn khiêm - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 28 đến 33 tuổi: Ðịa sơn khiêm - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 34 đến 39 tuổi: Ðịa sơn khiêm - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 40 đến 48 tuổi: Phong địa quán - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 57 tuổi: Phong địa quán - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 58 đến 63 tuổi: Phong địa quán - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 69 tuổi: Phong địa quán - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 75 tuổi: Phong địa quán - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 76 đến 81 tuổi: Phong địa quán - Hào 4

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top