Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 5/4/1968
Giới tính: NữGiờ sinh: Mão
Bát tự: Ngày Ất Tị tháng Bính Thìn năm Mậu Thân giờ Kỷ Mão
Tổng số dương: 34 - Tổng số âm: 34Nạp âm: ÐẠI TRẠCH THỔ
Chính quẻ: Phong hỏa gia nhơn Biến quẻ: Hỏa thủy vị tế
Nguyên đường: Hào 6Nguyên đường: Hào 3
Quẻ hổ: Hỏa thủy vị tếQuẻ hổ: Thủy hỏa ký tế
Hóa công: Khảm Nguyên khí: Khảm

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 9 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 10 đến 18 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 19 đến 24 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 25 đến 33 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 34 đến 39 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 40 đến 48 tuổi: Phong hỏa gia nhơn - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 54 tuổi: Hỏa thủy vị tế - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 55 đến 63 tuổi: Hỏa thủy vị tế - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 69 tuổi: Hỏa thủy vị tế - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 78 tuổi: Hỏa thủy vị tế - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 79 đến 84 tuổi: Hỏa thủy vị tế - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 85 đến 93 tuổi: Hỏa thủy vị tế - Hào 2

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top