Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 10/10/1959
Giới tính: NamGiờ sinh: Hợi
Bát tự: Ngày Ất Sửu tháng Giáp Tuất năm Kỷ Hợi giờ Đinh Hợi
Tổng số dương: 28 - Tổng số âm: 40Nạp âm: BÌNH ÐỊA MỘC
Chính quẻ: Thủy lôi truân Biến quẻ: Lôi địa dự
Nguyên đường: Hào 5Nguyên đường: Hào 2
Quẻ hổ: Sơn địa bácQuẻ hổ: Thủy sơn kiển
Hóa công: Khảm Nguyên khí:

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 9 tuổi: Thủy lôi truân - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 10 đến 15 tuổi: Thủy lôi truân - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 16 đến 24 tuổi: Thủy lôi truân - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 25 đến 30 tuổi: Thủy lôi truân - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 31 đến 36 tuổi: Thủy lôi truân - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 37 đến 42 tuổi: Thủy lôi truân - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 43 đến 48 tuổi: Lôi địa dự - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 49 đến 54 tuổi: Lôi địa dự - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 55 đến 63 tuổi: Lôi địa dự - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 69 tuổi: Lôi địa dự - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 75 tuổi: Lôi địa dự - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 76 đến 81 tuổi: Lôi địa dự - Hào 1

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top