Nhóm nghiên cứu huyền học chuyên sâu.

GỢI Ý GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ BÁT TỰ HÀ LẠC

Tên: ....Ngày sinh dương lịch: 5/1/1959
Giới tính: NữGiờ sinh: Sửu
Bát tự: Ngày Đinh Hợi tháng Giáp Tý năm Mậu Tuất giờ Tân Sửu
Tổng số dương: 20 - Tổng số âm: 42Nạp âm: BÌNH ÐỊA MỘC
Chính quẻ: Thuần khôn Biến quẻ: Thủy địa tỵ
Nguyên đường: Hào 2Nguyên đường: Hào 5
Quẻ hổ: Thuần khônQuẻ hổ: Sơn địa bác
Hóa công: KhảmNguyên khí: Khảm

(Chú ý: click vào dấu + bên trái để xem tiểu vận)

Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 1 đến 6 tuổi: Thuần khôn - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 7 đến 12 tuổi: Thuần khôn - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 13 đến 18 tuổi: Thuần khôn - Hào 4
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 19 đến 24 tuổi: Thuần khôn - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 25 đến 30 tuổi: Thuần khôn - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 31 đến 36 tuổi: Thuần khôn - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 37 đến 45 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 5
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 46 đến 51 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 6
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 52 đến 57 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 1
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 58 đến 63 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 2
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 64 đến 69 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 3
Click vào đây để xem tiểu vậnĐại vận từ 70 đến 75 tuổi: Thủy địa tỵ - Hào 4

Chương trình được viết bởi Simon, 2007.
Cách tính lá số hoàn toàn dựa vào Bát Tự Hà Lạc của Học năng.
Chương trình có dùng mã nguồn của Novas và CCal.
Phù Cừ Cổ Học chuyển đổi nền tảng từ phiên bản ứng dụng Desktop sang nền Web của tác giả Simon.

Trên đây là toàn bộ lời gợi ý giải đoán lá số Bát Tự Hà Lạc để bạn đọc tham khảo.

top